Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tiếp đoàn Lãnh đạo Công ty SUYNOBLU Hàn Quốc.

Cập nhật: 10/08/2019

Chiều ngày 8/8/2019 Lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Lãnh đạo Công ty SUYNOBLU Hàn Quốc.

Tham dự buổi tiếp, về phía Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ có Ông Nguyễn Phi Sơn – Phó Viện trưởng, các chuyên gia, cùng lãnh đạo các phòng ban và một số cán bộ trong đơn vị.

Về phía Công ty SUYNOBLU Hàn Quốc có Ông Tony Lee – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Terie Lee – Tổng Giám đốc cùng các chuyên gia trong vấn đề quản lý dữ liệu thông minh.    

Trong buổi làm việc hai bên đã có những trao đổi về lĩnh vực phát triển công nghệ mới, khung cơ sở hạ tầng thông tin địa lý phục vụ cho GIS, Đo đạc và Bản đồ góp phần quản lý kinh doanh dữ liệu và xây dựng thành phố năng lượng, thông minh.

Sau buổi làm việc hai bên đều mong muốn thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ về phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực Ảnh - Viễn thám, Đo đạc và Bản đồ cũng như nguồn nhân lực trong tương lai đáp ứng nhu cầu nền công nghiệp số 4.0, tạo tiền đề hình thành nên những thành phố thông minh góp phần xây dựng Đất nước ngày càng phát triển.

 

 

                                   (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT&TC)