Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ có buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Đài Loan

Cập nhật: 26/04/2019

Chiều ngày 26/4/2019 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ có buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Đài Loan do GS.TS PETER Tian – Yuan SHIH Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước và phòng chống thiên tai, Trường Đại học Quốc gia Giao thông Đài Loan làm trưởng đoàn cùng các cộng sự. Bên Viện Khoa học Đo đạc và Bản Đồ có TS. Nguyễn Phi Sơn - Phó Viện trưởng cùng các chuyên gia và các cán bộ của Viện.

 

Trong buổi  làm việc hai bên đã có những trao đổi về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, khung cơ sở hạ tầng Thông tin địa lý Quốc gia…

Sau buổi làm việc hai bên đều mong muốn thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ về nghiên cứu khoa học và công nghệ cũng như đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

 

 

                                                 (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)