HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA, CÁN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Cập nhật: 16/12/2014

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo quốc gia về đào tạo phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Tới dự và chủ trì Hội thảo có Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, các Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc. Tham dự hội thảo còn có đại diện các Bộ, ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở đào tạo trong nước và các tổ chức quốc tế...

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang cho biết: Hội thảo lần này được tổ chức trong bối cảnh khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu cho mỗi quốc gia, mỗi Bộ, ngành và địa phương phải có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

"Hội thảo quốc gia về đào tạo phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá thực trạng đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN; thực trạng công tác đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN cho ngành TN&MT; dự báo nhu cầu đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN đối với từng lĩnh vực; từ đó xác định những giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN cho ngành TN&MT trong thời gian tới”. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, hiện cả nước có khoảng 80 cơ sở đào tạo có mở ngành đào tạo nhân lực KHCN trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, trong đó có khoảng 20 cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ; 60 cơ sở đào tạo chuyên ngành như địa chí, biển đảo…Cùng với đó, Bộ TN&MT cũng đã quan tâm đào tạo riêng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác khoa học, hàng năm Bộ đã tổ chức trung bình 50 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 5.000 đến 7.000 lượt cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật. Theo đó, thông qua các chương trình, đề án, dự án hợp tác với nước ngoài hàng năm Bộ TN&MT đã tổ chức nhiều lớp nghiệp vụ quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn trong nước và cử hàng trăm lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, qua đó tiếp cận với phương pháp quản lý KHCN tiên tiến của các nước trên thế giới. Theo lãnh đạo Bộ TN&MT cho biết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành tài nguyêm môi trường, đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học công nghệ (KHCN) của ngành đã phát triển nhanh về số lượng và trưởng thành về chất lượng.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, hoạt động KH&CN của ngành TN&MT đã được triển khai một cách mạnh mẽ, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra cơ bản, công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; hình thành hệ thống lý luận khoa học phục vụ cho việc xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về TN&MT, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của toàn ngành, giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ của ngành TN&MT còn nhiều bất cập cả về số lượng và chất lượng, dẫn tới hoạt động KH&CN của ngành còn nhiều hạn chế; phạm vi hoạt động KH&CN chưa được triển khai mở rộng đến các địa phương; trình độ KH&CN một số lĩnh vực còn có nhiều khoảng cách khá xa so với thế giới và các nước trong khu vực, chưa đáp ứng được các yêu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế cho thấy, hầu hết các lĩnh vực quản lý của Bộ còn thiếu cán bộ đầu đàn, chuyên gia giỏi đủ sức đảm nhiệm các nhiệm vụ nghiên cứu cấp độ quốc gia và quốc tế, đặc biệt là các lĩnh vực như viễn thám, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở đó, để hội thảo đạt được kết quả như mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ một số nội dung theo các nhóm vấn đề như: đánh giá đúng thực trạng ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN và thực trạng công tác đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN trong các lĩnh vực TN&MT. Theo đó, từ nhiều góc độ khác nhau, cần tập trung phân tích rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan, bên trong, bên ngoài dẫn đến những thực trạng nêu trên; đánh giá đúng những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế, yếu kém trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN ngành TN&MT.

Bên cạnh đó, thảo luận, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN trong các lĩnh vực của ngành TN&MT như: đề xuất nội dung, hình thức nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường; đề xuất các cơ chế, chính sách để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay trong công tác đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN về TN&MT.

Lãnh đạo Bộ TN&MT khẳng định: Cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cấp về vai trò và sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KHCN trong các lĩnh vực về TN&MT; xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KHCN, có chính sách nhằm thu hút, trọng dụng đội ngũ này. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ KHCN; củng cố sắp xếp lại và phát triển các cơ sở đào tạo lĩnh vực TN&MT; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực KHCN.

Trong phiên thảo luận tại buổi chiều, các đại biểu đã chia thành 8 hội thảo chuyên đề phân chia theo từng lĩnh vực của Bộ TN&MT quản lý. Tại hội thảo, đa số các đại biểu nhất trí với đánh giá thực trạng đội ngũ chuyên gia, cán bộ KHCN và thực trạng công tác đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KHCN trong lĩnh vực TN&MT; đồng thời, nêu một số đề xuất về chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KHCN lĩnh vực TN&MT.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai giá cao những kết quả đạt được của trong công tác đào tạo phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. “Hội thảo đã nêu ra những vấn đề trọng tâm như quy hoạch đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ; vấn đề quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo về các chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; vấn đề đào tạo; đầu tư; vấn đề thực hiện cơ chế, chính sách...” Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ TN&MT cũng như ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội thảo, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đề ra Thứ trưởng đề nghị cần đẩy mạnh tăng cường hợp tác giữa Bộ TN&MT và các Bộ, ngành khác có liên quan. Đặc biệt là phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xác định các lĩnh vực KH&CN ưu tiên, trọng điểm trong từng thời kỳ để làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh, đáp ứng yêu cầu nhân lực cho các lĩnh vực KH&CN ưu tiên, trọng điểm. Phải ưu tiên đào tạo chuyên gia, cán bộ có trình độ công nghệ cao và cán bộ ở cơ sở và coi đây là những giải pháp có tính đột phá… phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm sớm triển khai xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo các chuyên ngành về tài nguyên và môi trường.

(Theo Trang tin Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)