XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2018

Cập nhật: 28/05/2018

Xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2018

Các Hội đồng xét duyệt thuyết minh được thành lập bao gồm các nhà khoa học trong và ngoài Viện do TS. Lê Anh Dũng - Viện trưởng làm chủ tịch Hội đồng.
Danh sách 05 đề tài cấp cơ sở do các cán bộ của Viện đề xuất thực hiện năm 2018 bao gồm:
1. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Stumpf để xác định độ sâu đáy biển các khu vực đảo xa bờ bằng ảnh viễn thám quang học do TS. Phạm Minh Hải làm chủ nhiệm.
2. Đề tài: Nghiên cứu khả năng tự động hóa trong xử lý ảnh Sentinel-1 phục vụ công tác giám sát hiện trạng đất ngập nước do ThS. Hoàng Thị Thu Hà làm chủ nhiệm.
3. Đề tài: Nghiên cứu các phương pháp dẫn xuất dữ liệu địa hình tỷ lệ nhỏ từ CSDL nền địa lý gắn với mô hình số độ cao do ThS. Nguyễn Thị Chi làm chủ nhiệm.
4. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng webgis về nguồn gây ô nhiễm môi trường đất phục vụ công tác cung cấp và tiếp nhận thông tin từ cộng đồng do ThS. Hoàng Thị Tâm làm chủ nhiệm.  
5. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của bản đồ địa chính cũ đáp ứng yêu cầu xây dựng CSDL đất đai trong giai đoạn hiện nay do CN. Trương Song Hòa làm chủ nhiệm.
Các Hội đồng xét duyệt thuyết minh đã nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày khái quát nội dung đề xuất và có những nhận xét, góp ý. Các đề xuất đề tài cấp cơ sở năm 2018 được Hội đồng đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và tính thời sự phục vụ các nhiệm vụ khoa học của Viện và một số cơ quan liên quan trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ. Hội đồng cũng có những góp ý quan trọng để các chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh.
Toàn bộ 5 đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 đều được các Hội đồng xét duyệt thuyết minh bỏ phiếu thông qua và đề nghị cho triển khai thực hiện từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019.