HỘI THẢO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ: "NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐO GPS/GLONASS CẠNH NGẮN"

Cập nhật: 15/06/2015

Ngày 13 tháng 6 năm 2015, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội thảo Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu phương pháp xử lý dữ liệu đo GPS/GLONASS cạnh ngắn" do ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm.

     Buổi Hội thảo với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu; Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Hội Trắc địa và Bản đồ Việt Nam; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 

     Mục tiêu của Đề tài là nghiên cứu các thuật toán và lập phần mềm xử lý các dữ liệu đo GPS và GLONASS trên cạnh ngắn.      

     Sau khi Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tổng quát kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đánh giá cao sự cố gắng của nhóm tác giả. Đồng thời, các nhà khoa học cũng tham gia một số ý kiến bổ ích giúp cho nhóm tác giả chỉnh sửa trước khi bảo vệ cấp cơ sở.

     Nhóm tác giả đã tiếp thu ý kiến chỉnh sửa báo cáo để bảo vệ cấp Cơ sở trong thời gian sớm nhất./.