NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ: "NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐO GPS/GLONASS CẠNH NGẮN"

Cập nhật: 21/08/2015

Ngày 20 tháng 8 năm 2015, tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu phương pháp xử lý dữ liệu đo GPS/GLONASS cạnh ngắn" do ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài do TS. Nguyễn Duy Hùng làm Chủ tịch, cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu Đề tài.

Sau khi Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã xem xét, đánh giá nội dung, nghiệm thu kết quả thực hiện của Đề tài đạt loại xuất sắc.

Hội đồng kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)