HỘI THẢO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Cập nhật: 26/08/2015

Ngày 26 tháng 8 năm 2015, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội thảo Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xử lý toán học mạng lưới độ cao hạng I, II quốc gia trong hệ độ cao hiện đại ở Việt Nam" do PGS. TSKH Hà Minh Hòa làm chủ nhiệm.

Buổi Hội thảo với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu; Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Hội Trắc địa và Bản đồ Việt Nam; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 

Mục tiêu của Đề tài là xây dựng các phương pháp và lập phần mềm xử lý toán học toán học mạng lưới độ cao hạng I, II quốc gia đáp ứng đầy đủ các chức năng của Hệ thống thông tin quốc gia hiện đại.     

Sau khi Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tổng quát kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đánh giá cao sự cố gắng của nhóm tác giả. Đồng thời, các nhà khoa học cũng tham gia một số ý kiến bổ ích giúp cho nhóm tác giả chỉnh sửa trước khi bảo vệ cấp cơ sở.

Nhóm tác giả đã tiếp thu ý kiến chỉnh sửa báo cáo để bảo vệ cấp Cơ sở trong thời gian sớm nhất./.

(Theo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)