GIỚI THIỆU HỆ THỐNG XUẤT BẢN TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRỰC TUYẾN

Lượt xem: 0Cập nhật: 08/10/2021

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG XUẤT BẢN

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRỰC TUYẾN

Theo số liệu thống kê được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2019, nhân lực hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở Việt Nam là trên 15.000 người, trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 3.364 người. Có khoảng 600 đơn vị, tổ chức lớn có các hoạt động, nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực đo đạc bản đồ. Ngoài ra còn có các cá nhân, tổ chức có các hoạt động về nghiên cứu, phát triển kinh tế - xã hội liên quan trực tiếp và gián tiếp tới việc phổ biến kiến thức, các thành tựu về khoa học và công nghệ, những ứng dụng và vai trò của các thành quả nghiên cứu, điều tra cơ bản về tài nguyên môi trường nói chung, đo đạc và bản đồ nói riêng đối với các ngành nghề khác là vô cùng quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số.

Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là Tạp chí duy nhất của ngành Đo đạc và Bản đồ giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ khoa học mới trong các lĩnh vực: Trắc địa, Bản đồ, GIS và Viễn thám. Được xuất bản dưới dạng ấn phẩm in với 04 số/năm, bước đầu đáp ứng được nhu cầu đến một bộ phận các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý và nhân lực ngành. Tuy nhiên, do là ấn phẩm giấy nên số lượng người tiếp cận về nội dung chi tiết bị hạn chế. Chính vì vậy, đăng tải Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ trên nền tảng Internet nhằm phổ biến kiến thức, thành tựu đo đạc và bản đồ đến các ngành, lĩnh vực, tổ chức, đơn vị có liên quan trong nền kinh tế - xã hội Việt Nam là hết sức cần thiết. Kết quả của những vấn đề này giúp cho Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ nâng cao chất lượng, đánh giá được ảnh hưởng của các công bố đến giới khoa học ở Việt Nam và trên thế giới. Hệ quả của những kết quả đó giúp Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ có thể đạt được các tiêu chí đề ra như nâng cao điểm số, tiệm cận các tiêu chí của quốc tế trong xuất bản và trích dẫn kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Hiện Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xây dựng xong trang Web, độc giả có thể tham khảo tại địa chỉ https://jgac.vn/journal/issue/archive. Trang Web có đầy đủ thông tin về Tạp chí, tác giả gửi bài cho tạp chí cũng như Ban biên tập (BBT) của Tạp chí gửi phản biện. 

*Hướng dẫn bài viết cho tác giả                                                         

- Bài viết: Các bài báo nghiên cứu nên trình bày kết quả của nghiên cứu, các bản thảo này phải mô tả cách thức tiến hành đề tài, dự án, công trình nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng các kết quả. Các bài báo này sẽ chỉ được xuất bản khi được hội đồng phản biện và BBT đồng ý và không quá 10 trang văn bản in, bao gồm các bảng, số liệu và tài liệu tham khảo.

- Tiêu đề: nên cung cấp tiêu đề của bài báo; liệt kê tên đầy đủ, địa chỉ tổ chức và địa chỉ email của tất cả các tác giả; cho biết tác giả tương ứng
Xin lưu ý: nên tránh viết tắt trong tiêu đề.

- Phần tóm tắt: là một bản tóm tắt ngắn, không có cấu trúc, một đoạn văn không quá 250 từ trình bày các điểm chính và làm rõ các từ khóa được đánh dấu trong bài viết.

- Từ khóa: Nên cung cấp ba đến năm từ khóa đại diện cho nội dung chính của bài viết.

- Giới thiệu: Phần này nên đặt tác phẩm trong bối cảnh thích hợp và phải dễ hiểu đối với những người không phải là chuyên gia, những người có thể không có nền tảng khoa học hoặc công nghệ.

- Nguyên liệu và phương pháp: Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết để cho phép một nhà nghiên cứu độc lập sao chép tác phẩm. Các phương pháp đã được xuất bản nên được tóm tắt và chỉ ra với tài liệu tham khảo. Nếu trích dẫn trực tiếp từ một phương pháp đã xuất bản trước đó, hãy sử dụng dấu ngoặc kép và cũng trích dẫn nguồn. Bất kỳ sửa đổi nào đối với các phương pháp hiện có cũng cần được mô tả.

- Kết quả và thảo luận: Kết quả phải được trình bày rõ ràng với các thí nghiệm được thực hiện trong các phương pháp. Các kết quả này với nhiều dữ liệu nên được tóm tắt dưới dạng bảng hoặc đồ thị. Tất cả các giải thích và phân tích kết quả nên được bao gồm trong phần này. Trong đoạn cuối, tác giả nên đề xuất tiềm năng của nghiên cứu.

- Kết luận: Phần này cần trình bày rõ ràng các kết luận chính của cuộc đánh giá và giải thích rõ ràng về tầm quan trọng và mức độ liên quan của chúng.

- Báo cáo tài trợ: Tác giả phải nêu rõ việc nghiên cứu và xuất bản bài báo của họ đã được tài trợ như thế nào bằng cách đặt tên (các) cơ quan hỗ trợ tài chính (viết đầy đủ) theo sau là (các) số tài trợ liên quan trong dấu ngoặc vuông (nếu có).

Ví dụ: Công trình này được hỗ trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Việt Nam [số tài trợ xxxx, yyyy].

- Xung đột lợi ích: Xung đột lợi ích phải được nêu ra mặc dù không có. Tác giả tuyên bố rằng không có xung đột lợi ích liên quan đến việc xuất bản bài báo này. 

Không quan tâm: Tác giả tuyên bố rằng họ không có lợi ích tài chính cạnh tranh hoặc mối quan hệ cá nhân nào có thể ảnh hưởng đến công việc được báo cáo trong bài báo này.

Với lợi ích: Tác giả tuyên bố các lợi ích tài chính / các mối quan hệ cá nhân sau đây có thể được coi là lợi ích cạnh tranh tiềm năng: (Ghi rõ)

- Nhìn nhận: Tác giả nên ghi nhận những người đã đóng góp cho việc xuất bản bài báo nhưng không được liệt kê là tác giả.

- Tài liệu tham khảo

+ Trích dẫn cho tác phẩm của người khác trong văn bản, được biểu thị bằng cách sử dụng một số hoặc các số được đặt trong dấu ngoặc vuông, ví dụ [3], [5, 6], [7, 9, 12], [3-5].

+ Danh sách tài liệu tham khảo được đánh số thứ tự cung cấp đầy đủ chi tiết về tài liệu tham khảo trong văn bản tương ứng. Ví dụ [1], [2], [3]…

* Tác giả gửi bài

1. Tác giả đăng ký tài khoản và điền các thông tin theo yêu cầu tại địa chỉ https://jgac.vn/journal/issue/archive

2. Gửi bài lên jgac

3. Đăng ký xong vào đăng nhập. 

Đăng ký xong tài khoản vào đăng nhập nhập tên và mật khẩu.

*  Hướng dẫn gửi bài:

Bước 1: Gửi bài

Sau khi gửi bài mới bạn điền đầy đủ các thông tin vào các mục

Đánh dấu vào tác giả và chọn lưu 

Bước 2: Gửi file bài báo 

Tải bài báo để gửi 

Tải file lên ấn vào bài báo rồi mới chọn lưu

Bước 3:

Điền tất cả các thông tin vào bảng này sau đó chọn lưu

Bước 4: Hoàn thành phần gửi bài viết

Chọn hoàn thành gửi bài nếu bài viết của bạn đã hoàn chỉnh. 

Xác nhận gửi bài chọn đồng ý

Bước 5: Gửi bài thành công

* Gửi Phản biện

Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ áp dụng phương pháp phản biện kín 2 chiều. 

Bản thảo gửi tới Tạp chí sẽ được Ban biên tập sàng lọc về mức độ phù hợp với  phạm vi và thể lệ của tạp chí.  

Nếu bản thảo qua được giai đoạn sàng lọc ban đầu được BBT phân công cho phản biện phù hợp chuyên môn về lĩnh vực của bài báo. Bản thảo sẽ được khuyết danh và sẽ được đánh giá theo mô hình phản biện kín 2 chiều.

Thư mời người phản biện chứa một đường dẫn URL đặc biệt dẫn người phản biện được mời tới thẳng trang Phản biện dành cho bài nộp (với quyền truy cập tới bất kỳ trang nào họ cần đăng nhập). Vì lý do an ninh với lựa chọn này, biên tập viên không thể sửa địa chỉ email hoặc thêm CC hay BCC trước khi gửi lời mời tới người phản biện.

* Các vòng phản biện:

* Phản biện vòng 1

            Khi phản biện nhận được yêu cầu phản biện bài báo từ ban biên tập có thể chấp nhận hoặc từ chối phản biện như hình dưới đây.

Sau khi hoàn thành phản biện, bài báo được phản biện gửi lại cho BBT để chuyển cho tác giả chỉnh sửa bài báo 

Tác giả chỉnh sửa bài báo của mình, gửi lại BBT để BBT gửi cho phản biện xem đã đạt yêu cầu chưa.

+ Nếu đạt cho đăng bài

+ Nếu chưa đạt chỉnh sửa tiếp

+ Nếu tác giả không chỉnh sửa theo yêu cầu của phản biện thì bài đó sẽ không được đăng

Chỉnh sửa bài báo

Một bài báo cần chỉnh sửa được gửi lại tác giả. Tác giả sẽ có từ 2 đến 4 tuần để sửa bài báo và gửi lại để biên tập viên. Biên tập viên sẽ kiểm tra xem các yêu cầu đã được chỉnh sửa hay chưa, có đầy đủ và phù hợp không, và gửi lại phản biện.

Phản biện xác nhận bài báo sửa đạt yêu cầu chưa, có cần sửa lại không hoặc từ chối bài báo.

Người phản biện có thể phản biện đơn độc hoặc cũng có thể cùng một vài người khác tham gia thảo luận bài báo.

- Nếu bài báo đó được phản biện đồng ý cho đăng thì BBT chuyển bài cho biên tập viên biên tập

Người phản biện cho bài báo được thêm vào với vai trò phản biện mà chưa có tên trong danh sách phản biện thì BBT sẽ thêm tên của người phản biện đó vào

Thêm tên vào danh sách phản biện

Các phản biện có thể trao đổi với nhau ở mục thảo luận phản biện

* Biên tập

Các bài trong số báo đã hoàn chỉnh thì được gửi cho biên tập viên để biên tập theo hệ thống các chuyên mục.

Sau khi đã hoàn thành đầy đủ tất cả các bài trong số báo đó, TBT duyệt lại lần cuối rồi gửi đi chế bản.

Cuối cùng là sản phẩm của tạp chí