NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ QUỐC GIA: VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ HIỆN ĐẠI

Cập nhật: 18/11/2021

Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia: Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại” dự kiến diễn ra vào lúc 8h00, Thứ 3, ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 479 Hoàng Quốc Việt - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Chương trình được tổ chức trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom.

Một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là "... đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo" dựa trên đột phá chiến lược, trong đó cần "... chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số" đã được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông tin dữ liệu địa lý là động lực cho quá trình phát triển. Việc xác định và thúc đẩy vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại, của các bộ, ngành, lĩnh vực, các tổ chức, cá nhân trong thu nhận, xử lý và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia là điều kiện cần thiết và tiên quyết cho sự thành bại của quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia: Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại”. Hội thảo dự kiến diễn ra vào lúc 8h00, Thứ 3, ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 479 Hoàng Quốc Việt - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Chương trình được tổ chức trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom.

Nội dung chương trình:

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h00-8h30

Đón tiếp Đại biểu

Ban Tổ chức

8h30-8h40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

Ông Bùi Nguyễn Hoàng

Chánh văn phòng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

8h40-8h50

Diễn văn khai mạc

TS. Nguyễn Phi Sơn

Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

8h50-9h00

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

9h00-9h15

Bài keynote: "Đo đạc và Bản đồ 4.0"

GS.TSKH. Đặng Hùng Võ

Chủ tịch Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

9h15-9h30

Bài keynote: "Công nghệ thông tin địa lý (GIT): xu hướng và sản phẩm mới"

TS. Nguyễn Phi Sơn

Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

9h30-9h45

Bài keynote: "Một số nhiệm vụ và giải pháp xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia"

TS. Hoàng Ngọc Lâm

Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

9h45-10h00

Nghỉ giải lao

Tiểu ban:

VAI TRÒ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ VÀ CÁC KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG XỬ LÝ, PHÂN TÍCH, CHIA SẺ THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐỊA LÝ TRÊN CÁC NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Địa điểm:

Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Phòng Zoom:

Sẽ được cung cấp riêng tới từng khách mời

Chủ trì:

TS. Nguyễn Phi Sơn: Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

GS.TSKH. Đặng Hùng Võ: Chủ tịch Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương: Phó viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Thư ký:

ThS. Lê Viết Nam, ThS. Hoàng Thị Thu Hà

10h00-10h20

Vai trò của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ trong quá trình chuyển đổi số quốc gia

ThS. Bùi Thị Xuân Hồng

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

10h20-10h40

Nghiên cứu, tích hợp công nghệ nhằm thiết lập nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian phục vụ chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường - áp dụng thử nghiệm cho quy mô tỉnh/thành phố

ThS. Nguyễn Tất Thắng

Công ty Công nghệ thông tin Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

10h40-11h00

Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý Quốc gia trong thực hiện công tác quy hoạch vùng, tỉnh tại Việt Nam

TS. Hán Minh Cường

Công ty CP Công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam

11h00-11h20

Ứng dụng điện toán đám mây và máy học trong theo dõi sự mở rộng của đô thị tại Việt Nam

ThS. Vũ Thùy Trang

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

11h20-11h40

Ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh

PGS. TS. Nguyễn Văn Trung

 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa điểm:

Hội trường tầng 1, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Phòng Zoom:

Sẽ được cung cấp riêng tới từng khách mời

Chủ trì:

PGS.TS. Phạm Minh Hải: Phó viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

ThS. Dương Văn Hải: Phó cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

ThS. Trịnh Anh Cơ: Phó chủ tịch, kiểm Tổng thư ký Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

Thư ký:

ThS. Phạm Lê Phương, ThS. Hoàng Thị Tâm

10h00-10h20

Ứng dụng phần mềm UR - SCAPE và phương pháp phân tích Grid - based phục vụ phân vùng nhạy cảm lan truyền dịch COVID - 19 qua tiếp xúc

ThS. Bùi Hồng Sơn

Trung tâm CNTT TNMT Thành phố Hồ Chí Minh

10h20-10h40

Nghiên cứu kết hợp công nghệ viễn thám và phương pháp trắc lượng hình thái trong theo dõi hiện tượng phân mảnh rừng phục vụ đánh giá chất lượng rừng ngập mặn với hai khu vực thử nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh và Cà Mau

PGS.TS. Phạm Minh Hải

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

10h40-11h00

Nghiên cứu sử dụng mạng học sâu kết hợp các kỹ thuật tính toán tiến hóa trong phân loại hướng đối tượng trên ảnh viễn thám độ phân giải cao

PGS.TS. Trịnh Lê Hùng

Học viện Kỹ thuật Quân sự

11h00-11h20

Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế

TS. Lê Phước Thành

Công ty Vidagis

11h20-11h40

Tích hợp thiết bị đo sâu hồi âm và hệ thống GNSS – RTK – IMU trên xuồng tự hành (USV) phục vụ khảo sát địa hình dưới nước

ThS. Lưu Hải Âu

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

     

 

Tài liệu Hội thảo xin tải tại đây:

- Chương trình Hội thảo

- Bài Keynote của GS.TSKH. Đặng Hùng Võ

- Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo