HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC THỬ NGHIỆM "KHO BÁU" CHO NHÀ KHOA HỌC

Cập nhật: 10/04/2023

TPO - Năm 2023 Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước bắt đầu thử nghiệm phần mềm Cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam; dự kiến cơ sở dữ liệu sẽ được HĐGS ngành, liên ngành tham khảo để xem xét đánh giá và đề xuất Danh mục tạp chí khoa học của ngành.

PGS.TS Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) cho biết, ước tính đến nay cả nước có khoảng 600 tạp chí khoa học.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước thử nghiệm 'kho báu' cho nhà khoa học ảnh 1

Ảnh: internet

Các tạp chí này đến từ các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu; các tổ chức, hiệp hội; các bộ ngành.

Trên Thế giới, có nhiều tổ chức được thành lập để định kỳ đánh giá chất lượng các tạp chí khoa học và bình chọn vào các danh mục. Các tổ chức này đã đưa ra những công cụ có chất lượng và đầy đủ để đo lường, tìm kiếm, theo dõi chất lượng các tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực và bình chọn vào các danh mục trích dẫn trong cơ sở dữ liệu đa ngành như: Web of Science, Scopus, DOAJ, EBSCO, Proquest, ACI, trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành như: Pubmed, Embase, IEEexplore, Inspec, Compendex…

Năm 2011, Bộ GD&ĐT đã triển khai đề án thí điểm nâng cấp tạp chí của một số trường đại học và được tiếp tục triển khai vào năm 2018. Đến nay, đã có tổng cộng 18 cơ sở giáo đại học được thụ hưởng dự án này và đạt hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng.

Tính đến tháng 3 năm 2023, có 9 tạp chí vào danh mục Scopus, ESCI, 26 tạp chí khoa học Việt Nam được vào danh mục ACI và nhiều tạp chí đang triển khai đăng ký tham gia các cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học quốc tế.

PGS.TS. Trần Anh Tuấn cho biết, năm 2023 Văn phòng HĐGSNN bắt đầu thử nghiệm phần mềm Cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam; dự kiến cơ sở dữ liệu sẽ được HĐGS ngành, liên ngành tham khảo để xem xét đánh giá và đề xuất Danh mục tạp chí khoa học của ngành.

HĐGSNN xem xét phê duyệt đề xuất của các HĐGS ngành, liên ngành. Cơ sở dữ liệu sẽ được cập nhật 2 lần/năm.

Ông Tuấn cho hay từ trước đến nay HĐGSNN chưa có thống kê chung, đầy đủ và đồng bộ về hệ thống tạp chí nghiên cứu khoa học Việt Nam. Từ năm nay, sẽ có một hệ thống chung để các tạp chí kê khai, cập nhật thông tin thường xuyên.

Trong thời gian tới, Văn phòng HĐGSNN mong muốn sẽ có bộ dữ liệu tương đối đầy đủ với những thông tin chung làm cơ sở để đánh giá, phân loại tạp chí, tạo điều kiện để các tạp chí khoa học Việt Nam phấn đấu nâng cao chất lượng tạp chí, chất lượng bài báo khi xuất bản hướng tới số lượng các tạp chí khoa học Việt Nam có thể tham gia các cơ sở dữ liệu tạp chí quốc tế ngày càng nhiều.

Theo ông Tuấn, HĐGSNN đã mở cổng để các tạp chí nộp đơn đăng ký và nhận tài khoản từ ngày 27/3. Hôm nay 10/4/2023 là hết hạn nộp đơn đăng ký lần 1.

 

                            (Nguồn: https://tienphong.vn)