HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Cập nhật: 21/10/2012

Hội nghị Khoa học và Công nghệ: Trắc địa và Bản đồ vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường được tổ chức thành công tốt đẹp

Khung cảnh diễn ra hội nghị: Trắc địa và Bản đồ vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường Thực hiện Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 đã được phê duyệt trong Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 27/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ, các cán bộ khoa học - kỹ thuật của ngành đã tập trung nghiên cứu giải quyết nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bách nhằm thúc đẩy sự phát triển của công tác đo đạc và bản đồ; Được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sáng ngày 18 tháng 10 năm 2012 đã diễn ra Hội nghị Khoa học và Công nghệ: Trắc địa và Bản đồ vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp cùng Hội Trắc địa Bản đồ Viễn thám Việt Nam tổ chức.

Hội nghị nhằm giới thiệu một số kết quả nghiên cứu khoa học đã đạt được và thảo luận một số phương hướng khoa học và công nghệ cần tiếp tục đẩy mạnh nhằm phát triển công tác đo đạc và bản đồ trong giai đoạn tiếp theo, củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên Bang Nga trong nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Đến dự với Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đức – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo, cán bộ các cục, vụ, viện và các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ... Đặc biệt là sự có mặt của các nhà khoa học đến từ trường Đại học Tổng hợp Trắc địa và Bản đồ Mátxcơva do đồng chí GS. TSKH. Maiorov Andrei Aleksandrovich – Hiệu trưởng làm trưởng đoàn.

Hội nghị đã được nghe 10 báo cáo viên giới thiệu những kết quả đã đạt được và những hướng nghiên cứu chính đang được thực hiện trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ của Việt Nam và Liên Bang Nga tại tiểu ban Trắc địa và tiểu ban Bản đồ - Viễn thám - GIS. Các vấn đề nêu ra được nhiều nhà khoa học trao đổi và thảo luận sôi nổi và cởi mở. Hội nghị đã diễn ra trong không khí hợp tác, hữu nghị.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế)