HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Cập nhật: 15/10/2012

Hội nghị Khoa học và Công nghệ: Trắc địa và Bản đồ vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường

Ngày 18 tháng 10 năm 2012, tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ sẽ diễn ra Hội nghị Khoa học và Công nghệ: Trắc địa và Bản đồ vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Hội Trắc địa Bản đồ Viễn thám Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ với chủ đề “Trắc địa và Bản đồ vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Trắc địa, Bản đồ như: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Trung tâm Viễn thám Quốc gia, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường, Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Đại học Mỏ Địa chất, Viện Địa lý, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM...

Hội nghị đã nhận được 17 bài báo khoa học có chất lượng, đặc biệt sẽ có sự tham gia của các nhà khoa học đến từ trường Đại học Trắc địa và Bản đồ Mátcơva.

Thời gian: từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 18 tháng 10 năm 2012

Địa điểm: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 479, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội