NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Cập nhật: 20/07/2012

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu địa động học lãnh thổ Việt Nam” do Viện Khoa học đo đạc và bản đồ làm chủ nhiệm đề tài.

Ngày 18 tháng 7 năm 2011 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành nghiệm thu cấp Bộ cho đề tài: “Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu địa động học lãnh thổ Việt Nam” do TS. Dương Chí Công – Trưởng phòng Nghiên cứu Trắc địa, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng do đồng chí TS. Nguyễn Đắc Đồng chủ trì cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài.

Mục tiêu của đề tài là đề xuất mô hình cơ sở dữ liệu địa động lực lãnh thổ Việt Nam và thử nghiệm mô hình chuyển động theo kết quả đo trắc địa tại khu vực đứt gãy Lai Châu – Điện Biên.

Đề tài này sẽ là một bước quan trọng trong triển khai cung cấp các số liệu trợ giúp công tác nghiên cứu về tai biến thiên nhiên, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai ở nước ta hiện nay.

Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện và các sản phẩm của đề tài và đề xuất nên ứng dụng các kết quả đó vào thực tế.

(Nguồn: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế)