NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Lượt xem: 0Cập nhật: 27/12/2012

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: “Sử dụng phương pháp tổng quát hóa tự động bằng phần mềm FME để nghiên cứu thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện từ cơ sở dữ liệu địa chính cấp xã” do ThS. Bùi Thị Cẩm Ngọc làm chủ nhiệm đề tài.

Ngày 20 tháng 12 năm 2012 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở: “Sử dụng phương pháp tổng quát hóa tự động bằng phần mềm FME để nghiên cứu thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện từ cơ sở dữ liệu địa chính cấp xã” do ThS. Bùi Thị Cẩm Ngọc làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở được thành lập theo Quyết định số 256/QĐ-VĐĐBĐ. Hội đồng do TS. Lê Anh Dũng – Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu ứng dụng các công cụ tổng quát hoát thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện đáp ứng yêu cầu quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện từ cơ sở dữ liệu địa chính.

Hội đồng đã thông qua kết quả thực hiện và các sản phẩm của đề tài và đề xuất nên sớm ứng dụng các kết quả vào thực tiễn.

(Theo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)