NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Cập nhật: 26/12/2011

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu Địa động học lãnh thổ Việt Nam”

Ngày 23 tháng 12 năm 2011 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu Địa động học lãnh thổ Việt Nam” do TS.Dương Chí Công làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là đề xuất mô hình cơ sở dữ liệu địa động lực lãnh thổ Việt nam và thử nghiệm mô hình chuyển động  theo kết quả đo trắc địa tại khu vực đứt gãy Lai Châu - Điện Biên và đứt gãy Sông Mã.

Tham gia Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm có các Nhà khoa học thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Cục công nghệ thông tin - Bộ TN&MT, Cục Đo đạc và Bản đồ Bộ Tổng tham mưu, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và Trường Đại học Mỏ Địa chất.

Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp ý kiến, giúp cho nhóm nghiên cứu Đề tài hoàn thiện hơn nữa để chuẩn bị cho việc nghiệm thu cấp Bộ trong thời gian tới.

(Theo Phòng KHCN&HTQT)