HỘI THẢO ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Cập nhật: 11/11/2011

Hội thảo đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu Địa động học lãnh thổ Việt Nam”.

Ngày 11 tháng 11 năm 2011 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức hội thảo đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu Địa động học lãnh thổ Việt Nam”

Tham gia hội thảo có các Nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ Bộ Tổng tham mưu, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Viện Địa chất – Viện Khoa học Việt Nam và Trường Đại học Mỏ Địa chất.

 Các Nhà khoa học tham dự hội thảo đã có nhiều ý kiến, trao đổi đóng góp giúp cho nhóm nghiên cứu Đề tài hoàn thiện hơn để chuẩn bị cho việc nghiệm thu các cấp.

(Theo Phòng KHCN&HTQT)