HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ (ĐỊA HÌNH VÀ ĐỊA CHÍNH) TỪ ẢNH CHỤP BẰNG MÁY CHỤP ẢNH SỐ PHỔ THÔNG LẮP TRÊN MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI M100-CT ĐIỀU KHIỂN BẰNG SÓNG RADIO"

Cập nhật: 07/11/2013

Ngày 04 tháng 11 năm 2013, cơ quan chủ trì Đề tài Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức hội thảo đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thành lập bản đồ (địa hình và địa chính) từ ảnh chụp bằng máy chụp ảnh số phổ thông lắp trên máy bay không người lái M100-CT điều khiển bằng sóng Radio" do TS. Đào Ngọc Long làm chủ nhiệm Đề tài.

     Buổi Hội thảo với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu; Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Trung tâm Viễn thám Quốc Gia; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 

     Mục tiêu của Đề tài là:

     - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo ảnh khoảng cách gần bằng máy chụp ảnh số phổ thông trên máy bay không người lái M100-CT điều khiển bằng sóng Radio;

     - Giải pháp kỹ thuật loại trừ các nguồn sai số do máy chụp ảnh số phổ thông, số liệu cải chính phù hợp với các trạm đo vẽ ảnh số hiện có ở các cơ sở sản xuất của Việt Nam;

     - Xây dựng quy trình công nghệ thành lập bản đồ từ ảnh chụp bằng máy chụp ảnh số phổ thông gắn trên máy bay không người lái M100-CT. Thử nghiệm đánh giá kết quả đạt được.

     Sau khi Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tổng quát kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đánh giá cao sự cố gắng của nhóm tác giả. Đồng thời, Hội nghị cũng tham gia một số ý kiến bổ ích giúp cho nhóm tác giả hoàn thiện tốt hơn từ kết cấu báo cáo cho đến những vấn đề cấp thiết được đặt ra trong thực tiễn đối với công tác bay chụp ảnh bằng máy chụp ảnh số phổ thông.

     Nhóm tác giả đã tiếp thu ý kiến chỉnh sửa báo cáo để bảo vệ cấp Bộ trong thời gian sớm nhất./.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)