BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐO TRỌNG LỰC CHI TIẾT

Cập nhật: 18/09/2013

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trân trọng giới thiệu: Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết.

Kính mời quý độc giả quan tâm xem và tải tại đây:

Thông tư 24/2013/TT-BTNMT: http://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=43484

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)

Tin liên quan