THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ HỘI NGHỊ ĐỊA TIN HỌC QUỐC TẾ 2012 THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOINFORMATICS FOR SPATIAL-INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN EARTH & ALLIE

Cập nhật: 16/05/2012

Thông báo chính thức về Hội nghị Địa tin học quốc tế 2012 The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allie

Hội nghị sẽ được tổ chức tại Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 10 năm 2012 đến ngày 20 tháng 10 năm 2012.

Thời hạn đăng ký gửi bài cho hội nghị là đến ngày 30 tháng 6 năm 2012. Mọi thông tin về đăng ký có thể tham khảo trên trang web của hội nghị:

http://gisws1.media.osaka-cu.ac.jp/gisideas12/registration.php

GIS-IDEAS2012 được tổ chức bởi sự phố hợp giữa Hội Đia tin học Việt Nam – Nhật Bản, Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, Viện Địa Lý Tài Nguyên Thành Phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 6 hội nghị được tổ chức tài Việt Nam, sau hội nghị đầu tiên và thứ hai được tổ chức vào tháng 9 năm 2002 tại Hà Nội, thứ 3 vào tháng 9 năm 2006 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thứ 4 và thứ 5 vào tháng 12 năm 2008 và tháng 12 năm 2010 tại Hà Nội.

Hội nghị GIS-IDEAS năm nay được tổ chức với chủ đề: "Địa tin phục vụ khôi phục và quản lý đô thị (Geoinformatics for Urban Management and Revitalization)". Hội nghị sẽ có các phiên họp liên quan đến các chủ đề sau: 

+ Nguy cơ thảm họa, khôi phục và quản lý đô thị 

+ Quản lý môi trường và thiên nhiên

+ Sức khỏe cộng đồng, an ninh cộng đồng, thành phố mang tính sáng tạo

+ Khoa học máy tính 

+ Mã nguồn mở và mã nguồn mở trong Địa tin học

+ Giáo dục .v.v…

Hội nghị sẽ tập trung vào các lĩnh vực ứng dụng thông tin địa lý, WebGIS, công nghệ viễn thám và các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên con người,xã hội và môi trường. Hội nghị không những là nơi trao đổi kiến thức khoa học cơ bản mà còn là nơi trao đổi các kiến thức về khoa học công nghệ qua các phiên họp. Ngôn ngữ chính của hộ thảo là tiếng Anh.

Các thông tin của hội nghị có thể tham khảo tại website: http://gisws1.media.osaka-cu.ac.jp/gisideas12/

(Theo Phòng KHCN&HTQT)