THÔNG BÁO HỘI NGHỊ ĐỊA TIN HỌC QUỐC TẾ 2012 THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOINFORMATICS FOR SPATIAL-INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN EARTH & ALLIED SCIENCES

Lượt xem: 0Cập nhật: 02/05/2012

Hội nghị địa tin học quốc tế (GIS-IDEAS2012) dự kiến được tổ chức tại Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 10 năm 2012 đến ngày 20 tháng 10 năm 2012.

GIS-IDEAS2012 được tổ chức bởi sự phố hợp giữa Hội Đia tin học Việt Nam – Nhật Bản và Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. Đây là lần thứ 6 hội nghị được tổ chức tài Việt Nam, sau hội nghị đầu tiên và thứ hai được tổ chức vào tháng 9 năm 2002 tại Hà Nội, thứ 3 vào tháng 9 năm 2006 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thứ 4 và thứ 5 vào tháng 12 năm 2008 và tháng 12 năm 2010 tại Hà Nội. 

Hội nghị GIS-IDEAS năm nay được tổ chức với chủ đề: "Geoinformatics for Urban Management and Revitalization". Hội nghị sẽ tập trung vào các lĩnh vực như: dữ liệu thông tin địa lý, WebGIS, công nghệ viễn thám và các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS), các nguy cơ thảm họa, quản lý và cải tạo đô thị, quản lý tài môi trường và thiên nhiên…vân vân.

Thông tin thêm về hội nghị chúng tôi sẽ sớm cập nhật.

(Theo www.jsgi.org/gnl/GNL69.pdf)