THÔNG BÁO HỘI NGHỊ VIỄN THÁM CHÂU Á LẦN THỨ 33 NĂM 2012

Lượt xem: 0Cập nhật: 02/05/2012

Thông báo Hội Nghị Viễn thám Châu Á lần thứ 33 năm 2012 The 33rd Asian Conference on Remote Sensing.

Thời gian tổ chức: Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 11 năm 2012/04/27

Địa điểm tổ chức: Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand

Hội nghị được tổ chức bởi sự phối hợp giữa Tổ chức phát triển công nghệ không gian của Thái Lan, Bộ Khoa học và Công nghệ Thái Lan và Hiệp hội Viễn thám Châu á. Mục tiêu hội nghị là nhằm phát triển công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý, công nghệ định vị, và các công nghệ bản đồ số liên quan ở Châu á và trên thế giới. 

(Theo http://acrs2012.gistda.or.th/)