NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ: "NGHIÊN CỨU THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CÔNG TRÌNH NGẦM PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT"

Cập nhật: 18/11/2013

Chiều ngày 14 tháng 11 năm 2013 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở: “Nghiên cứu thành lập bản đồ công trình ngầm phục vụ quy hoạch sử dụng đất” do ThS. Nguyễn Thị Thảo làm Chủ nhiệm đề tài.

      Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài được thành lập theo Quyết định số 314/QĐ-VĐĐBĐ ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội đồng do TS. Lê Anh Dũng – Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài.

     Mục tiêu của đề tài là xây dựng nội dung và quy trình thành lập bản đồ công trình ngầm phục vụ quy hoạch sử dụng đất.

     Hội đồng đã xem xét, đánh giá nội dung, nghiệm thu kết quả thực hiện của Đề tài đạt xuất sắc.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)