THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Lượt xem: 0Cập nhật: 22/04/2011

Thẩm định thuyết minh đề tài cấp Bộ

Sáng ngày 09/04/2011 tại trụ sở Viện Khoa học Đạc và Bản đồ, Hội đồng khoa học thẩm định các thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2011 đã thẩm định thuyết minh đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thành lập bản đồ (địa hình và địa chính) từ ảnh chụp bằng máy chụp ảnh số phổ thông lắp trên mục tiêu bay điều khiển bằng song radio”.

Đề tài do TS. Đào Ngọc Long làm chủ nhiệm.

(Theo Phòng KHCN&HTQT)