THỨ TRƯỞNG BỘ TN&MT NGUYỄN MẠNH HIỂN TỚI THĂM VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011 CỦA VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Cập nhật: 08/08/2011

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển tới thăm và chỉ đạo thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Sáng ngày 03/8 Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển tới thăm và chỉ đạo thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, dự Hội nghị còn có đại diện các Vụ Khoa học công nghệ, Tài chính, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Thi đua Khen thưởng và Thanh tra Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận: Từ khi thành lập đến nay, hoạt động của Viện đã có nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, Viện chưa khai thác và phát huy hết tiềm năng vốn có của một viện nghiên cứu đầu đàn trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ của Bộ. Cụ thể, Viện cần sớm hoàn thiện Chiến lược khoa học về đo đạc và bản đồ. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để phân công trách nhiệm cụ thể về nghiên cứu khoa học giữa các đơn vị cùng làm công tác đo đạc và bản đồ trong Bộ. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, Viện cần chuyển giao công nghệ, ra được quy trình quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật. “Viện thực hiện nhiệm vụ chuyển giao công nghệ nhưng cũng là đầu mối để tiếp nhận công nghệ mới của các nước trên thế giới”.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cũng đồng nghĩa với việc cần triển khai các đề tài nghiên cứu từ cấp phòng. Thứ trưởng lưu ý, trong thời gian sớm nhất, lãnh đạo Viện cần chỉ đạo các phòng chức năng trực thuộc Viện đều phải đề xuất các đề tài nghiên cứu. Điều đó sẽ tạo điều kiện cho các cán bộ Viện có cơ hội nghiên cứu, nâng cao kiến thức, là bước đệm để nghiên cứu đề tài cấp cao hơn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Hà Minh Hòa cám ơn và ghi nhận chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Viện sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, Viện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011, chuẩn bị xây dựng kế hoạch cụ thể năm 2012 và những năm tiếp theo.

(Theo Phòng KHCN&HTQT)