GIỚI THIỆU SÁCH MỚI CỦA PGS. TSKH HÀ MINH HOÀ

Cập nhật: 16/05/2014

Ngày 07 tháng 5 năm 2014, PGS. TSKH. Hà Minh Hòa đã hoàn thành và xuất bản cuốn sách thứ 4 của Ông: “Phương pháp xử lý toán học các mạng lưới trắc địa quốc gia”.

Thông tin chung:

Tên tác giả: PGS. TSKH. Hà Minh Hòa

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Số trang: 244 trang

Nội dung chính của tác phẩm:

            Lịch sử hình thành và phát triển các mạng lưới trắc địa cơ bản nhà nước; phát triển hiện đại của các mạng lưới trắc địa trong thời kỳ hiện nay; các nguyên tắc xử lý toán học các mạng lưới trắc địa; mục đích của bài toán xử lý toán học các mạng lưới trắc địa; tính toán khái lược các mạng lưới trắc địa; các yêu cầu cơ bản đối với các thuật toán bình sai các mạng lưới trắc địa quốc gia; xây dựng hệ quy chiếu không gian quốc gia.

            Độc giả cả nước có nhu cầu tìm đọc, mời liên hệ với đồng chí: 

            Nguyễn Thị Thanh Hương – Phòng 216 – Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - Số 479 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

            Điện thoại: 0943 184 681

            Email: ntthuongkhcn@gmail.com

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)