NGHIỆM THU 02 ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Cập nhật: 21/12/2018

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành nghiệm thu 02 đề tài.

Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó Vụ trưởng - Vụ Khoa học và Công nghệ.
Thư ký Hội đồng: Bà Phạm Thị Phương Liên - Vụ Khoa học và Công nghệ.

 
Ông Nguyễn Duy Hùng - Chủ tich Hội đồng kết luận

Đề tài số 01:  “Nghiên cứu phương pháp xác định các giá trị dị thường trọng lực trên các đỉnh của các ô chuẩn  trong cơ sở dữ liệu trọng lực quốc gia” chủ nhiệm đề tài: PGS.TSKH Hà Minh Hòa- Viện Khoa họcĐo đạc và Bản đồ

Mục tiêu: Xây dựng phương pháp và lập phần mềm giải quyết hiệu quả bài toán nội suy xác định các giá trị dị thường trọng lực tại các đỉnh của các ô chuẩn trong CSDL dị thường trọng lực quốc gia dựa trên các giá trị dị thường trọng lực được xác định trên các điểm trọng lực chi tiết trên lãnh thổ quốc gia và phương pháp kriging tổng quát.
Sản phẩm: - Bộ phần mềm GravDB – VIGAC 2018 cho phép xây dựng CSDL dị thường trọng lực RTM quốc gia trên các khu vực rừng núi có địa hình thấp hơn 1500 m, trung du và đồng bằng thuộc lãnh thổ Việt Nam ;
-01 quyển sách khoa học – kỹ thuật “ Một số vấn đề hiện đại của Trắc địa vật lý”
-08 bài báo khoa học và Báo cáo khoa học đã được đăng trên Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ và Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, công nghệ ngành Đo đạc và Bản đồ.

Đề tài số 02: “Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành hệ thống địa chính biển Việt Nam” chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng  phòng Khoa học, Đào tạo,Hợp tác quốc tế và Tạp chí-  Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Mục tiêu: Đề xuất mô hình của hệ thống địa chính biển Việt nam. Đề xuất khung kỹ thuật và dữ liệu của hệ thống địa chính biển. 
Sản phẩm: Đề xuất được mô hình “Hệ thống địa chính biển Việt Nam” Đề xuất khung kỹ thuật cho dữ liệu địa chính biển Việt nam. Dữ liệu đo đạc thực địa. Bản đồ địa chính biển và 01 bài báo khoa học.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả thực hiện đúng tiến độ đã đáp ứng được mục tiêu đề ra và ứng dụng được vào thực tế. 
Cả 2 đề tài đều được Hội đồng nghiệm thu đánh giá:  Đạt loại xuất sắc

                                                                                                                                                              (Phòng Khoa học, Đào tạo, HTQT&TC)