KHAI MẠC LỚP HỌC PHẦN MỀM SCANEX IMAGE PROCESSOR V.3.0

Cập nhật: 20/12/2010

Ngày 13/12/2010 Viện Khoa học Đo Đạc và Bản đồ tổ chức lớp học phần mềm ScanEx Image Processor V.3.0. Lớp học do các chuyên gia của trường Đại học MIIGAiK giảng dạy, có 20 học viên thuộc các phòng và trung tâm của Viện tham gia.

Đây là tổ hợp phần mềm làm việc với các dữ liệu ảnh hàng không và viễn thám quả đất có cấu trúc modul và các chức năng cơ bản như sau:

1. Các chức năng cơ bản

+ Xuất/nhập và hiển thị các dữ liệu raster

+Tải gói và hiệu chỉnh các dữ liệu SRTM-90 và GTOPO30

+ Hiệu chỉnh hình học có tính hệ thống các dữ liệu viễn thám Quả đất

+ Mô hình định hướng vệ tinh và máy chụp được làm chính xác

+ Chuyển đổi  đa thức

+ Chuyển đổi cục bộ

+ Chuyển đổi trực giao các raster

+ Đăng nhập raster tự động

+ Làm chính xác độ phân giải không gian – Image Fusion

+ Tạo mosaic của hình ảnh

+ Khử khói trên ảnh

+ Biến đổi đo bức xạ

+ Các phép tính số học với các lớp raster

+ Tính các đặc trưng cấu tạo của ảnh

+ Phân tích sự thay đổi các đối tượng theo thời gian - Change Detection

+ Phân loại ảnh (có giám định và không giám định)

+ Hiệu chỉnh các kết quả phân loại

+ Tải, tạo và biên tập các lớp véctơ

+ Vectơ hóa tự động

+ Chuẩn bị in thử

2. Mô hình 3D mô hình hóa và hiển thị

+ Xây dựng mô hình 3D của bề mặt quả đất với các mức độ chi tiết khác nhau

+ Ánh xạ các mô hình 3D bề mặt Quả đất trong thời gian thực

+ Số hóa các lớp véc tơ, các lớp chuyên đề raster bổ sung

+ Mô hình hóa mây, sương mù, khói, bề mặt nước, cây v…v

+ Khả năng thiết lập các cấu tạo của các đối tượng  3D xây dựng

+ Nhập mô hình 3 D trong khuôn dạng 3 D studio MAX

+ Khả năng ghi video

+ Khả năng thiết lập đường đua của xe và máy chụp ảnh

+ Khả năng đo khoảng cách và góc “theo địa hình”

3.Modul phân loại và mô tả chuyên đề kết quả đo chụp nhiều vùng (Thematic Pro)

- Phân loại (tự động) không điểu khiển trên cơ sở phân tích với việc sử dụng thuật toán ISODATA (qui trình Phân tích dữ liệu  tự tổ chức lặp-Iteractiv Self-organizing Data Analysis Technique).

- Phân loại có điều khiển trên cơ sở ảnh địa hình (Topographic Mapping)

- Phân loại có điều khiển các dữ liệu radar và đa phổ trên cơ sở thuật toán phân đoạn

- Hiệu chỉnh theo chuyên đề các kết quả phân đoạn

- Vectơ hóa các kết quả.

4. Modul làm việc với mô hình số địa hình (DEM)

+ Xây dựng mô hình số độ cao phù hợp thủy hệ theo các dữ liệu véc tơ

+ Xây dựng mô hình số độ cao theo cặp ảnh lập thể của dữ liệu số

+ Tính đạo hàm của địa hình

+ Gradient ngang và đứng

+ Phân loại địa hình theo Evanx

5.Modul hiệu chỉnh ảnh radar (SAR)

+Phân đoạn các dữ liệu SAR

+Khả năng tính đến đặc trưng cấu tạo của ảnh

+ Hiệu chỉnh chuyên đề các kết quả phân đoạn

+ Véc tơ hóa tự động các kết quả

+ Làm rõ các vết dầu loang

+ Kiểm tra tàu bè

6. Modul “Mô hình hóa”

+ Tính cân bằng phòng xạ

+ Mô hình thủy văn TOPOMODEL

+ Mô hình hóa và hiển thị hóa các vịnh, thác nước và ngập lụt

+ Nhận mô hình lan truyền nước vào thời điểm cho trước

7. Modul “Các phương tiện thiết lập” (SDK)

+ Khả năng làm việc với hình ảnh như với ma trận

+ Sử dụng hơn 40 hàm, toán tử và phép lọc toán học chuẩn

+ Khả năng thực hiện hiệu chỉnh lập thể và hiệu chỉnh đo bức xạ

+ Viết ký hiệu riêng và thiết lập giao diện của người sử dụng (GUI) đối với các ký hiệu.

(Theo Phòng KHCN&HTQT)