ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ QUỐC GIA MATXCOVA

Cập nhật: 21/06/2010

Đoàn công tác của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm việc tại trường đại học tổng hợp trắc địa và bản đồ quốc gia Matxcova.

Ngài Hiệu trường GS. TSKH Malinnhikov V.A. hiệu trưởng nhà trường, cùng ban giám hiệu nhà trường tiếp đoàn. Từ ngày 2 đến 9/6/2010 đoàn công tác của Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ (VIGAC) do PGS. TSKH Hà Minh Hòa dẫn đầu đã sang công tác tại Trường Đại học tổng hợp trắc địa và Bản đồ Quốc gia Matxcova (MIIGAiK), phía trường MIIGAiK do GS. TSKH Malinnhikov V.A. hiệu trưởng nhà trường, các giáo sư, ban giám hiệu nhà trường đã tiếp đón và hai bên đã hợp bàn, thống nhất các nội dung hợp tác:

            - Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để phía Trường Đại học MIIGAiK tiến hành đo trọng lực hạng I tại Việt Nam theo các hợp đồng đã ký kết.

           - Thống nhất các nội dung và kế hoạch chuyển giao và tiếp nhận công nghệ của Bộ phần mềm xử lý ảnh ScanEx ImageProcessor.

            - Hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu phương pháp xử lý đồng thời các dữ liệu đo GPS/GLONASS để đồng bộ dị thường độ cao vệ tinh - thủy chuẩn và dị thường độ cao trọng lực trong bài toán xác định mặt Geoid”,

            - Hai bên đã ký kết biên bản ghi nhờ về hợp tác trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học chung.

                                                            (Theo Phòng  KHCN&HTQT)