THAM LUẬN VỀ CÁC GIẢI PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ 3D

Cập nhật: 25/06/2010

Ngày 23/6/2010 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi tham luận về các giải pháp thành lập bản đồ 3D, hướng tiếp cận và các định hướng ứng dụng trong thực tiễn.

Công nghệ thông tin được ứng dụng sâu rộng trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, trong đó việc thành lập mô hình số độ cao DEM và mô hình số bề mặt DSM cho phép thành lập các bản đồ dạng 3D theo các chuyên đề khác nhau là một trong các xu thế đang được ứng dụng tại các nước tiên tiến trên thế giới.

Buổi tham luận dưới sự chủ tọa của ông Hà Minh Hòa PGS.TSKH Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Báo cáo trình bày của ông Nguyễn Tuấn Anh về giải pháp thành lập bản đồ 3D, cách tiếp cận công nghệ và các sản phẩm mô hình DEM, DSM đã làm thực tế tại Việt nam.

Buổi tham luận đã nhận được sự quan tâm đến dự và đóng góp ý kiến tham luận của đông đảo các cán bộ chủ chốt của viện, các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý. Trong đó các ý kiến tham luận tập chung vào việc nghiên cứu các yêu cầu từ thực tiễn, hội nhập vào các chương trình dự án lớn của bộ, đề xuất hướng đi và các ứng dụng cụ thể, cuối cùng là tìm sự hợp tác quốc tế.

(Theo Phòng KHCN và HTQT)