NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Lượt xem: 0Cập nhật: 29/11/2009

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng công nghệ GPS để theo dõi trạng thái của tầng điện ly và tầng đối lưu”.

Ngày 31 tháng 7 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng công nghệ GPS để theo dõi trạng thái của tầng điện ly và tầng đối lưu” do TS. Dương Chí Công làm chủ nhiệm đề tài.

              Hình Biến thiên của VTEC (xác định bằng phần mềm GUST) tương ứng với giờ địa phương: a) 15h00 và b) 20h00 ngày 15/10/20

Hội đồng khoa học công nghệ cấp Bộ do TS. Nguyễn Đắc Đồng chủ trì cùng các thành viên. Hội đồng cũng có sự tham gia của nhóm nghiên cứu, đại diện Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá: Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và đạt được các mục tiêu đặt ra như trong yêu cầu của Thuyết minh Đề tài đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Đề tài khẳng định một cách cụ thể, có minh chứng kết quả tính PWV từ số liệu GPS gần tương thích với kết quả xác định từ ảnh viễn thám MODIS đồng thời đề xuất khả năng sử dụng GPS để xác định TEC và PWV trong điều kiện Việt Nam. Một số vấn đề lý thuyết của Đề tài được thống kê, hoàn thiện có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để triển khai các ứng dụng sau này.

Các nhà khoa học cũng khẳng định các kết quả của Đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, ứng dụng được trong các ngành khác, đặc biệt là trong công tác dự báo khí tượng thủy văn. Đồng thời cũng góp ý cho nhóm nghiên cứu cần thu thập một số tư liệu khác để kiểm chứng và cần có những phân tích thêm về độ chính xác của phương pháp.

Hội đồng đã đánh giá Đề tài đạt loại khá và nhất trí nghiệm thu. Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu sớm sửa chữa hoàn thiện báo cáo tổng kết của Đề tài./.

(Theo Phòng KHCN và HTQT)