NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Cập nhật: 23/10/2014

Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2014 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở: “Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu quan trắc môi trường nước và GIS thành lập bản đồ chất lượng nước mặt phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước” do ThS. Nguyễn Thị Chi làm Chủ nhiệm Đề tài.

           Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài được thành lập theo Quyết định số 369/QĐ-VĐĐBĐ ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Hội đồng do TS. Lê Anh Dũng làm Chủ tịch, cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài.

          Mục tiêu của đề tài là thành lập bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt cung cấp trên mạng Internet phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước.

            Hội đồng đã xem xét, đánh giá nội dung, nghiệm thu kết quả thực hiện của Đề tài đạt xuất sắc.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)