VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ - DẤU ẤN TUỔI 28

Cập nhật: 13/05/2022

28 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã có những đóng góp quan trọng đối với công tác quản lý trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ nói riêng và hoạt động chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung.

Giới thiệu về Viện

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về đo đạc và bản đồ; đào tạo trình độ tiến sĩ kỹ thuật trắc địa và bản đồ.

Viện tập trung vào nghiên cứu cơ sở khoa học và các phương pháp trắc địa để xây dựng hệ tọa độ và hệ độ cao động lực, hệ thống thông tin trắc địa quốc gia; nghiên cứu phương pháp và công nghệ xác định  và cung cấp số liệu về dịch chuyển địa động lực vỏ trái đất phục vụ dự báo tai biến tự nhiên; công nghệ đo trọng lực; thành lập bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề, atlas, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý; phát triển các hệ thống tự động hóa trong thành lập bản đồ; nghiên cứu công nghệ đo vẽ ảnh, viễn thám phục vụ công tác đo đạc bản đồ, giám sát tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh...

Hệ thống trang thiết bị, phương tiện phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, triển khai các dự án sự nghiệp của Viện đa dạng về chủng loại, tiên tiến, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới như: hệ thống thiết bị đo trọng lực hàng không TAGS AIR 6, hệ thống thiết bị đo trọng lực tuyệt đối FG5X, hệ thống thiết bị dò tìm đối tượng địa lý ngầm bằng công nghệ Radar xuyên đất RIS MF HI-MOD #4, thiết bị định vị toàn cầu GNSS Trimble R9...; hệ thống phần mềm xử lý ảnh hàng không và viễn thám, phần mềm xử lý trắc địa, phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, thành lập bản đồ và GIS…

Hệ thống đo trọng lực tuyệt đối FG5X
Thực hiện công tác dò đối tượng địa lý ngầm bằng thiết bị radar xuyên đất RIS MF HiMod

Dấu ấn 28 năm phát triển

Trong 28 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã có những đóng góp quan trọng đối với công tác quản lý trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ nói riêng và của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung.

Các kết quả nghiên cứu của Viện đã góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật (2010-2021, Viện đã chủ trì xây dựng 08 thông tư, đang chủ trì xây dựng 01 QCVN); hoàn thiện hệ thống trọng lực quốc gia; phát triển hệ tọa độ động quốc gia; hoàn thiện hệ độ cao quốc gia; các phương pháp xác định mặt Quasigeoid nhờ các dữ liệu GPS, thủy chuẩn và trọng lực... Các kết quả nghiên cứu về công nghệ trọng lực, định vị GNSS, CORS đã giúp viện ứng dụng vào việc xây dựng mạng lưới quan trắc địa động lực quốc gia, nghiên cứu dịch chuyển các khối địa động lực ven biển. Các nghiên cứu về thiết kế, chế tạo UAV, USV, LiDar, GNSS... giúp Viện từng bước làm chủ công nghệ, tự sản xuất thiết bị, nâng cao trình độ của cán bộ... Các kết quả nghiên cứu về công nghệ ảnh số, viễn thám giúp giải đoán đối tượng địa lý, cung cấp thông tin trong nhiều lĩnh vực như Đo đạc và Bản đồ, Đất đai, Khoáng sản, Môi trường...

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng đã được Viện triển khai thành các dự án sự nghiệp kinh tế, môi trường, phục vụ công tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường như đo trọng lực chi tiết phục vụ thành lập Geoid, điều tra về các vùng đất ngập nước, dự báo tai biến tự nhiên, quan trắc lún...; hoàn thiện hệ thống các mạng lưới quan trắc như hệ thống mạng lưới trọng lực quốc gia, mạng lưới địa động lực trên lãnh thổ Việt Nam; xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia cho Vương quốc Campuchia...

Kết quả nghiên cứu được đánh giá xếp loại xuất sắc và được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đơn vị duy nhất trong Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, mã số 9.52.05.03. Các cán bộ khoa học của Viện đã và đang tham gia giảng dạy, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường đại học, các viện nghiên cứu khác, góp phần nâng cao trình độ, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ.

Kết quả công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ tiến sĩ ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là diễn đàn khoa học công bố giới thiệu các nghiên cứu mới về lĩnh vực đo đạc bản đồ, xuất bản 04 số/năm, có chỉ số ISSN: 2734-9292, được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận mức 0,5 điểm. Hiện nay, các công trình khoa học đăng trên tạp chí đã được công bố trực tuyến trên địa chỉ https://jgac.vn/journal.

                              (Nguồn: Monre)