TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2016 VÀ ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Cập nhật: 30/12/2016

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đến dự và chỉ đạo Hội nghị; Hội nghị cũng vinh dự đón tiếp đại diện các Vụ chức năng, một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2016, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổng kết công tác năm trên các mặt: công tác tổ chức cán bộ và văn phòng; hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tạp chí và đào tạo; công tác kế hoạch - tài chính; tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp. Hội nghị cũng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và đề xuất một số nội dung với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện đã đạt được trong năm 2016. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong năm 2017, Viện cần tiếp tục tập trung: 1/ Phối hợp với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hoàn thiện Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ; 2/ Tiếp tục nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy hiệu quả các nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào thực tiến, thúc đẩy hợp tác quốc tế; 3/ Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên cơ sở nền tảng đồng bộ; 4/ Trong công tác tổ chức cán bộ, cần có quy hoạch, bồi dưỡng, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho những người có năng lực để bổ nhiệm vào các vị trí xứng đáng. Một số đề xuất, kiến nghị của Viện trong năm tới cũng được Thứ trưởng giải đáp và chỉ đạo ngay tại Hội nghị.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại Hội nghị, TS. Lê Anh Dũng – Viện trưởng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, trực tiếp là Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa; cảm ơn các vụ chức năng, các đơn vị trong Bộ đã có các hướng dẫn, phối hợp kịp thời trong năm qua giúp Viện ngày càng phát triển. Viện trưởng khẳng đinh, trong năm tới, Viện sẽ chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, có chế độ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về Viện, tăng cường công tác hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để đảm bảo nâng tầm của Viện trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Viện trưởng cũng hy vọng năm 2017 và các năm tiếp theo Viện tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ, các vụ chức năng và các đơn vị trong Bộ để Viện tiếp tục phát triển, tạo bước đột phá đi lên.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Bùi Nguyễn Hoàng – Chánh Văn phòng và bà Hoàng Thị Xuân – Kế toán trưởng; tặng Cờ thi thi đua của Bộ cho 02 tập thể; tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 03 tập thể và 08 cá nhân của Viện.

  

                                    (Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)