THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Cập nhật: 28/11/2012

Ngày 28 tháng 11 năm 2012, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình công tác năm 2012 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ chức năng.
 

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Linh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 về công tác tổ chức và cán bộ, hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai các dự án sự nghiệp kinh tế, công tác đào tạo và một số nhiệm vụ khác. Hội nghị cũng nghe báo cáo chương trình công tác năm 2013 của Viện.

Tại Hội nghị,Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã đánh giá cao kết quả thực hiện trong thời gian qua, đề xuất đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ năm 2012 đang triển khai và xây dựng phương hướng triển khai nhiệm vụ trong năm 2013 và các năm tới.

 

                                              (Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)