THỂ LỆ VIẾT BÀI VÀ MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC

Cập nhật: 16/03/2021

THỂ LỆ VIẾT BÀI

THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC

"NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ QUỐC GIA - VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ HIỆN ĐẠI"

 

- Công trình khoa học được viết bằng tiếng Việt. Ban tổ chức không nhận đăng các bài đã được công bố trên những ấn phẩm khác. Cấu trúc báo cáo theo file mẫu đính kèm (Form_baibao_HTTQ2021.docx).

- Bài viết rõ ràng, không sai chính tả, hành văn súc tích, ngắn gọn, dùng các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường theo quy định của Nhà nước hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên môn hẹp. Bài viết được phân rõ thành các phần, mục và tiểu mục. Các công thức viết rõ theo ký hiệu thông dụng.

- Bài viết được soạn trên Microsoft Word (mã Unicode, font Times New Roman, size 12), khổ giấy A4, không quá 10 trang, cách dòng đơn, cách đoạn 6 pt, lề trên 3,0 cm, lề dưới 3,0 cm, lề trái 3,0 cm, lề phải 2,5 cm, có đánh số trang (đặt dưới, giữa trang, cỡ 11 pt). Các công thức Toán học dùng MathType, hình vẽ rõ ràng và đánh số thứ tự, kích thước không quá 7x14cm, định dạng PNG, JPG, tên hình vẽ đặt phía dưới, tên bảng biểu đặt phía trên.

- Danh mục tài liệu tham khảo không quá 10 tài liệu (trừ trường hợp tài liệu có liên quan trực tiếp với trích dẫn); tài liệu tham khảo viết bằng các thứ tiếng ngoài hệ chữ La tinh được chuyển sang kí tự La tinh; sắp xếp theo thứ tự như sau: số thứ tự, tên tác giả (sắp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, của họ tác giả đối với người nước ngoài), tên ấn phẩm (in nghiêng), năm xuất bản (trong ngoặc đơn), cơ quan xuất bản, tập, số trang, nơi xuất bản.

- Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang. Ví dụ: [1], [10, tr. 10 -11]...

- Mỗi phần tóm tắt không dài quá 200 từ, cần nêu bật những nội dung chính, đóng góp mới của công trình. Từ khóa cần cụ thể, liệt kê từ 3 - 5 từ. Cuối bài ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, địa chỉ liên lạc, điện thoại, email.

 

Thể lệ và mẫu trình bày báo cáo có thể tải tại đây:  1. Thể lệ viết bài    2. Form mẫu bài báo