THÔNG BÁO SỐ 04: THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC

Cập nhật: 10/10/2021

THÔNG BÁO SỐ 04

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THẢO 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC

 

                                                                                                    Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Quý Nhà khoa học, Bộ, Ngành, Địa phương, Các đơn vị, Tổ chức, Doanh nghiệp

    Theo kế hoạch đã thông báo, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia: Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam vào ngày 08 tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, do thời điểm hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức đã họp và quyết định tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc dưới hình thức trực tuyến.

     Thời gian: Hồi 8h00, thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021

     Địa điểm: Trụ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

     Phòng họp trực tuyến và mật khẩu, Ban tổ chức sẽ thông báo tới từng đại biểu.

   Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các bộ, ngành, lĩnh vực, tổ chức, cá nhân trao đổi, chia sẻ thông tin, phổ biến các kết quả nghiên cứu, giới thiệu các thiết bị, công nghệ đo đạc bản đồ mới về thu nhận, xử lý, chia sẻ, trao đổi dữ liệu nhằm xây dựng, ứng dụng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

    Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia của Quý Nhà khoa học, Bộ, ngành, Địa phương, Các đơn vị, Tổ chức, Doanh nghiệp để hội thảo thành công tốt đẹp.

   (Chương trình Hội thảo chi tiết sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất).

    Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn./.