HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2021, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Cập nhật: 10/01/2022

Ngày 07/01/2022 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự buổi Hội nghị trực tuyến có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua khen thưởng, Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục công nghệ thông tin … và đại diện một số đơn vị trong Bộ cùng tập thể lãnh đạo cán bộ chủ trốt của Viện.

 

Hoàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã đọc bản Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Viện trưởng đọc Báo cáo Tổng kết 2021 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022

Trong năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch covid19 ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng với tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tập thể Lãnh đaọ Viện, cán bộ, viên chức và người lao động đã cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Viện đã thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tăng cường giám sát việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008, xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và kiện toàn Ban cải cách hành chính của Viện; Tăng cường kiểm tra, giám sát giờ giấc làm việc của cán bộ viên chức và người lao động, thực hành tiết kiệm điện thoại, điện, nước và duy trì văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp trong cơ quan.

Hiện Viện đang xây dựng chuyển đổi ISO 9001:2008 sang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, dự kiến sang năm 2022 Viện sẽ hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng ISO mới.

Nhiệm vụ khoa học công nghệ luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, Năm 2021 Viện đang thực hiện các hạng mục công việc được phê duyệt theo kế hoạch được giao, tổ chức nghiệm thu các cấp cho 01 đề tài cấp Nhà nước, 06 đề tài cấp Bộ (02 đề tài chuyển tiếp 2017, 03 đề tài chuyển tiếp 2018, 01 đề tài dừng thực hiện); làm các thủ tục chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ 02 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2018. Chỉ đạo các phòng nghiên cứu, chức năng thực hiện, hội thảo, nghiệm thu cấp cơ sở 07/12 nhiệm vụ, dự kiến tháng 12 sẽ tiếp tục nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Bộ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021.Thực hiện các thủ tục thanh lý thanh lý 10 đề tài (01 đề tài cấp Nhà nước, 09 đề tài cấp Bộ) và 12 NVTXTCN năm 2021.

Năm 2021, Viện đã tổ chức Hội thảo KHCN toàn quốc với chủ đề “Ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia: vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại”. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 23 tháng 11 năm 2021 với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu ở các cơ quan đơn vị, các trường đại học, các viện nghiên cứu trên cả nước.

Viện đã xây dựng trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhằm cung cấp hệ thống hỗ trợ nhận bài, phản biện và xuất bản tạp chí tại địa chỉ jgac.vn; xây dựng trang thông tin điện tử Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tích hợp hệ thống hỗ trợ quản lý và đánh giá nhiệm vụ nhằm công bố thông tin hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và hỗ trợ công tác đánh giá nhiệm vụ của Viện tại địa chỉ vigac.vn.

Thực hiện các hạng mục thông tin khoa học và công nghệ khác như: nâng cấp đường truyền Internet FTTH; mua tên miền tạp chí, các chứng chỉ bảo mật cho jgac.vn và vigac.vn; phần mềm diệt virus, thiết bị lưu trữ...

Viện đã thực hiện công tác đăng ký lưu trữ cho 01 đề tài cấp Nhà nước; 03 đề tài cấp Bộ tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia và 04 đề tài cấp cơ sở Cục Thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường.

Viện đã làm thủ tục thực hiện đăng ký chuyên gia vào cơ sở chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 14 cán bộ của Viện; 03 cán bộ vào cơ sở chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công tác đào tạo tiến sĩ. Viện đã thông báo tuyển sinh tới 90 đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường; thống kê, cập nhật định hướng nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu sinh lên website của Viện; tổ chức đào tạo theo kế hoạch; tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện và cấp bằng cho 01 nghiên cứu sinh; tổ chức họp đánh giá 05 chuyên đề và tiểu luận tổng quan luận án cho 02 nghiên cứu sinh; thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo, thống kê định kỳ về đào tạo.

Bênh cạnh đó, Viện cũng đã thực hiện các thủ tục bổ nhiệm chức danh phó giáo sư cho TS. Phạm Minh Hải nhằm bổ sung cho công tác đào tạo tiến sỹ của Viện.

Đặc biệt, Viện đã xây dựng Đề án phát triển tạp chí giai đoạn 2021-2025; cập nhật chỉ số ISSN; thực hiện kiện toàn ban biên tập, chuẩn bị thủ thục bổ nhiệm tổng biên tập Tạp chí; xây dựng quy chế quản lý và hoạt động Tạp chí; xây dựng danh sách thông tin các nhà khoa học đăng bài, nhà phản biện, người có khả năng phản biện bài tập chí; bổ sung, chi tiết hóa chức năng, quy trình nghiêp vụ phục vụ xây dựng trang thông tin điện tử Tạp chí. Viện đã số hóa toàn bộ 48 số báo của Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ để đưa vào cơ sở dữ liệu website tạp chí jgac.vn.; đã phát hành 03 số tạp chí (47, 48, 49) và chuẩn bị phát hành số 50 tháng 12/2021.

Chuẩn hóa, chuyển đổi thông tin, cơ sở dữ liệu, viết bài và đăng tin, biên dịch và nhập liệu thông tin tiếng Anh trên trang Trang thông tin điện tử Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (vigac.vn).

Năm vừa qua Viện hoàn thành công tác xây văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực Quốc gia đúng thời gian quy định và được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành số 19/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Tham gia góp ý hơn 25 văn bản quy phạm pháp luật, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã đạt được trong năm qua mặc dù trong bối cảnh cả nước gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, đồng thời cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà trong năm 2022 Viện cần đưa ra kế hoạch, tập trung, chú trọng thực hiện. Là một Viện đầu ngành Thứ trưởng yêu cầu Viện cần chủ động tiếp thu các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phối hợp với Cục Đo đạc và Bản đồ, Vụ Khoa học và Công nghệ…tạo điều kiện cho các dự án và nghiên cứu thử nghiệm áp dụng phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam cùng với đó là đề xuất các đề tài khoa học công nghệ phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng chúc mừng Viện năm vừa qua có thêm một Phó Giáo Sư cũng là nguồn động lực để phát triển nghiên cứu khoa học và yêu cầu đơn vị hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, đảm bảo tập trung dân chủ khắc phục những tồn tại của năm 2021 để năm 2022 tiếp tục hoàn thành suất xắc nhiệm vụ được giao. Cuối cùng Thứ trưởng không quên nhắc nhở Viện nên chủ động tìm nguồn để tiến hành tiêm vaccin mũi 3 cho cán bộ, viên chức và người lao động để đảm bảo sức khỏe, an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Phi Sơn - Viện trưởng, tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Ông Nguyễn Phi Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ khảng định tiếp tục lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng cho công chức, viên chức và người lao động trong Viện yên tâm công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, kỷ luật lao động…đảm bảo dân chủ, minh bạch trong các công việc. Phát huy tinh thần đoàn kết, thế mạnh của Viện để góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển lĩnh vực đo đạc và bản đồ nói riêng và ngành tài nguyên môi trường nói chung. 

Cuối cùng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức  Lễ trao Bằng Tiễn sĩ cho tân TS. Nguyễn Duy Thành.

TS. Nguyễn Phi Sơn - Viện trưởng, đại diện cho cơ sở đào tạo trao bằng cho tân TS. Nguyễn Duy Thành

                            

 

                                       ( Phòng Khoa học. ĐT, HTQT & TC)