HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Cập nhật: 14/01/2022

Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Sơn – Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Đồng chí Nguyễn Phi Sơn - Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ  khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022. Các ý kiến đóng góp và trao đổi tại Hội nghị góp phần chỉ rõ, chi tiết những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong năm vừa qua của Đảng bộ và đề ra các giải pháp trọng tâm năm 2022. 

Đồng chí Bùi Nguyễn Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đọc Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022.

Đồng chí Bùi Nguyễn Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy đọc Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021

Năm 2021, Đảng ủy Viện đã lãnh đạo các chi bộ và đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, gương mẫu trong việc quán triệt và vận dụng đúng các đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Viện, lãnh đạo đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh trên các mặt công tác.

Với tinh thần chủ động trong công tác thực hiện kế hoạch, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội phát động các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. 

Đảng ủy Viện đã xây dựng Chương trình công tác năm 2021, trong đó tập trung chỉ đạo việc xây dựng đề án kiện toàn tổ chức hoạt động, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện theo nhiệm kỳ mới của Chính phủ; khẩn trương, chủ động trong việc chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị xã hội triển khai và xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2021, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức chủ quan và khách quan, trong đó có ảnh hưởng rất lớn của dịch COVID-19 khiến cho nhiều công việc bị gián đoạn nhưng Đảng ủy Viện đã chỉ đạo việc tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó khăn, khắc phục để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng kế hoạch và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ về đo đạc, bản đồ.

Đồng chí Nguyễn Phi Sơn - Bí thư Đảng ủy thảo luận tại Hội nghị

Do tác động của dịch bệnh nên công tác sinh hoạt đảng và tổ chức kiểm tra giám sát cũng bị ảnh hưởng khá nhiều vì thời gian giãn cách xã hội và làm việc luân phiên. Tuy nhiên, Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cũng đã chỉ đạo việc thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian giãn cách xã hội, Đảng ủy Viện đã yêu cầu các chi bộ tổ chức sinh hoạt trực tuyến, đảm bảo kịp thời phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến các đảng viên. Đối với chương trình kiểm tra giám sát năm 2021, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện đã hướng dẫn các chi bộ triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung phục vụ kiểm tra. Đảng ủy Viện cũng đã yêu cầu tất cả các chi bộ được kiểm tra tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Đảng ủy Viện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT đọc báo cáo kiểm tra giám sát công tác Đảng

Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện đã tiến hành kiểm tra, giám sát 2/6 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Viện.

Kết quả cho thấy các chi bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Các Chi bộ luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, của các cấp có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch của cấp mình. Đảng viên ở các Chi bộ thực hiện tốt những điều Đảng viên không được làm, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo cần phải giải quyết. Qua giám sát, các Chi bộ đã triển khai phổ biến quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến các đảng viên trong Chi bộ theo đúng quy định. Hàng tháng đều triển khai sinh hoạt chi bộ định kỳ. Nhận thức của đảng viên về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hoá” trong nội bộ đã được nâng cao. Chi bộ cũng đã triển khai thực hiện công tác “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lồng ghép cùng với các hoạt động chính trị và hoạt động chuyên môn.

Công tác phát triển đảng tốt, chi bộ đã tìm được các quần chúng ưu tú để kết nạp vào đảng. Nội bộ đoàn kết, sinh hoạt đảng thường kỳ đầy đủ đến thời điểm kiểm tra là 11/12 kỳ, thu nộp đảng phí đúng hạn, đúng quy định.

Đảng ủy Viện luôn quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn công tác của đảng ủy cấp trên; lãnh đạo đơn vị đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thành đầy đủ và chất lượng cao các dự án sự nghiệp; chất lượng các đề tài được nâng lên rõ rệt, qua thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đã đào tạo được đội ngũ cán bộ khoa học có chuyên môn sâu, có khả năng nắm bắt và áp dụng thành công các công nghệ mới vào thực tế sản xuất. Vai trò lãnh đạo của các chi bộ trong công tác đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thể hiện tốt, góp phần quan trọng vào công tác kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Viện. 

Nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy Viện đã chỉ đạo sát sao, định hướng cho đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị; Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị, phát huy cao độ năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động; nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hoạt động tích cực, hiệu quả phát huy được sức mạnh tập thể, đóng góp xây dựng Đảng và đơn vị phát triển.

Phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Sơn - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã ghi nhận những thành tích đã đạt được của Viện trong năm vừa qua. Nổi bật là 5 sự kiện lớn: 

1. Hoàn thành công tác xây văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trình Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực Quốc gia đúng thời gian quy định và được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành số 19/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2021.

2. Năm 2021, Viện đã tổ chức Hội thảo KHCN toàn quốc với chủ đề “Ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia: vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại”. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 23 tháng 11 năm 2021 với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu ở các cơ quan đơn vị, các trường đại học, các viện nghiên cứu trên cả nước.

3. Hoàn thiện đề án kiện toàn bộ máy tổ chức của Viện trình Bộ phê duyệt..

4. Bộ sách khoa học - kỹ thuật phục vụ nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực đo đạc và bản đồ của PGS.TSKH đạt giải sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021.

5. Hoàn thành công tác đo chênh cao hạng II, đo GNSS vào các điểm khống chế vùng, điều tra thu thập số liệu sụt lún tại khu vực các phễu quan trắc, tính toán, xử lý số liệu và biên tập bản đồ khoanh vùng diễn biến sút lún lại TP. Hà Nôi, Cần Thơ và Cà Mau, khối lượng được giao năm 2021 thuộc Đề án: “Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng Sông Cửu Long, định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất”.

Đồng chí Nguyễn Phi Sơn mong muốn trong năm tiếp theo các đồng chí Đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi lĩnh vực để đưa đơn vị ngày càng phát triển, lớn mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường giao phó ./.

 

                                            ( Phòng Khoa học, ĐT, HTQT và TC )