LÀM VIỆC VỚI VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ TRIỂN KHAI TỔ CHỨC HỘI THẢO CHÀO MỪNG 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Cập nhật: 12/05/2022

Hướng tới kỷ niệm 20 năm  ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/8/2002 - 5/8/2022). Trong chương trình triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2021 và định hướng đến năm 2030. Với vai trò là cơ quan chủ trì, sáng ngày 11/5/2022 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi làm việc với Vụ Khoa học và Công nghệ với vai trò là đơn vị quản lý để rà soát lại các khâu chuẩn bị và nội dung, hình thức diễn ra của buổi hội thảo.

Chủ trì buổi họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Bản đồ. Tham dự có Ông Phạm Minh Hải - Phó Viện trưởng cùng lãnh đạo các phòng chức năng và phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí.

Về phía Vụ Khoa học và Công nghệ: Đại diện là Ông Trần Bình Trọng - Vụ trưởng cùng các Phó Vụ trưởng và các chuyên viên trong Vụ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Viện trưởng, báo cáo về công tác chuẩn bị cho Hội thảo

Tên hội thảo:

Hội thảo 1: Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2021 và định hướng đến năm 2030 lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ

Hội thảo 2: Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2021 và định hướng đến năm 2030 lĩnh vực Viễn thám.

Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo: 

Dự kiến vào ngày 17 và 18/5/2022 tại trụ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản. 

Điạ chỉ: Số 479 đường Hoàng quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hình thức tổ chức hội thảo: trực tiếp

Chương trình cụ thể như sau:

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

Thời gian: 9h00, Thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 479 Hoàng Quốc Việt - Bắc Từ Liêm - HN

Nội dung chương trình:

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h30-9h00

Đón tiếp Đại biểu

Ban Tổ chức (Chủ trì: Đại diện lãnh đạo Viện KH Đo đạc và Bản đồ; đại diện lãnh đạo Cục ĐĐBĐTTĐLVN)

9h00-9h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

Ông Nguyễn Thanh Thủy

Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí,  Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

9h10-9h20

Diễn văn khai mạc

Ông Nguyễn Phi Sơn

Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

9h20-9h30

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

9h30-9h45

Báo cáo: Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030

Ông Nguyễn Đại Đồng

Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

9h45-10h00

Báo cáo: Kết quả nghiên cứu phát triển công nghệ lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ giai đoạn 2011-2021, định hướng đến năm 2030

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Viện trưởng -Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Nghỉ giải lao

10h15-10h30

Báo cáo: Vai trò của nghiên cứu khoa học trong đào tạo về lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ giai đoạn 2011-2021, tầm nhìn đến năm 2030

Bà Bùi Thị Hồng Thắm

Trưởng khoa Khoa Trắc địa, bản đồ và Thông tin địa lý, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

10h30-10h45

Báo cáo: Ứng dụng khoa học công nghệ đo đạc bản đồ trong lĩnh vực điều tra cơ bản ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2021

Ông Nguyễn Thanh Thủy

Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí,  Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

10h45-11h30

Thảo luận

Chủ trì

Báo cáo viên

Các đại biểu

11h30-11h45

Kết luận và bế mạc

Chủ trì

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

LĨNH VỰC VIỄN THÁM

 

Thời gian: 9h00, Thứ tư, ngày 18 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 479 Hoàng Quốc Việt - Bắc Từ Liêm - HN

Nội dung chương trình:

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h30-9h00

Đón tiếp Đại biểu

Ban Tổ chức (Chủ trì: Đại diện lãnh đạo Viện KH Đo đạc và Bản đồ; đại diện lãnh đạo Cục Viễn thám Quốc gia)

9h00-9h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

Ông Nguyễn Thanh Thủy

Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí,  Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

9h10-9h20

Diễn văn khai mạc

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia

9h20-9h30

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Lê Công Thành

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

9h30-9h45

Báo cáo: Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám giai đoạn 2011-2021

Ông Chu Hải Tùng

Phó cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia

9h45-10h00

Báo cáo: Những thành tựu của nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030

Ông Lê Quốc Hưng

Phó cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia

Nghỉ giải lao

10h15-10h30

 

Báo cáo: Kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý nhà nước về viễn thám giai đoạn 2011-2021, định hướng đến năm 2030

Ông Nghiêm Văn Tuấn

Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Cục Viễn thám quốc gia

10h30-10h45

Báo cáo: Mối liên hệ giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực Viễn thám giai đoạn 2011-2021, tầm nhìn đến năm 2030

Bà Bùi Thị Hồng Thắm

Trưởng khoa Khoa Trắc địa, bản đồ và Thông tin địa lý, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

10h45-11h30

Thảo luận

Chủ trì

Báo cáo viên

Các đại biểu

11h30-11h45

Kết luận và bế mạc

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia

 

Sau khi Ông Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí đã báo cáo về công tác chuẩn bị. Ông Trần Bình Trọng - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đã đánh giá cao sự phối hợp của Viện với các đơn vị, các hạng mục đã chuẩn bị chu đáo và đầy đủ. Tuy nhiên cần hoàn thiện lại khâu tổ chức và nên mời thêm một số đại biểu đại diện cho các đơn vị ngoài Bộ mà có công trình nghiên cứu về lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ và lĩnh vực Viễn thám.

 

                                       (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT&TC)