Nghiệm thu cấp Bộ dự án SXTN: “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây bắc Việt Nam”

Cập nhật: 23/06/2009

Ngày 5-6-2009 Vụ Khoa học công nghệ - Bộ TNMT đã tiến hành các thủ tục cần thiết để nghiệm thu cấp Bộ cho Dự án SXTN: “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây bắc Việt Nam” (Chủ nhiệm Dự án: PGS. TSKH Hà Minh Hoà - Viện trưởng Viện Khoa học đo đạc và bản đồ).

Đây là Dự án SXTN có khả năng ứng dụng thực tế cao, nhằm đưa công nghệ của Đo đạc bản đồ và các nghiên cứu của Địa chất vào thực tiễn, phục vụ cho công tác giám sát các tai biến tự nhiên và cụ thể là nghiên cứu dự báo các nguy cơ động đất, trồi lún hay các biến động của lớp vỏ trái đất tại những khu vực có nguy cơ xảy ra vận động của vỏ trái đất…Sản phẩm nghiên cứu thử nghiệm của Dự án SXTN đã được các chuyên gia đánh giá cao, nhất là trong bối cảnh hiện nay tại một số nơi trên thế giới động đất thường xảy ra bất ngờ và gây thiệt hại rất lớn về người và của, việc quan trắc các đứt gãy địa chất bằng công nghệ GPS là một giải pháp hỗ trợ cho công tác dự báo tai biến tự nhiên.Kết quả nghiên cứu Dự án SXTN đã làm rõ hơn khả năng ứng dụng của các công nghệ định vị vệ tinh GPS độ chính xác cao trong điều kiện của Việt Nam, nhất là phần mềm và phương pháp xử lý số liệu đo.Theo ý kiến của các thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu Dự án SXTN, kết quả nghiên cứu thử nghiệm cần được cụ thể hoá và xây dựng thành Dự án sản xuất, để có thể triển khai trong thực tiễn, đảm bảo giám sát tốt các tai biến địa chất ở Việt Nam hiện nay. 

 

 

 

 

Tin liên quan