Dự án: “Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng tái định cư cho các hộ gia đình sau khi Nhà nước thu hồi đất ở tại khu vực đô thị”

Cập nhật: 05/05/2009

Hiện nay nhu cầu đất cho xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới ngày càng tăng lên. Để có đất phục vụ nhu cầu xây dựng, cần phải điều chỉnh hiện trạng sử dụng đất liên quan đến hàng loạt vấn đề như: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư.
Trong quá trình đô thị hoá ở các thành phố nước ta, những dự án tái định cư đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch tổng thể phát triển thành phố, liên quan đến sự tác động phức tạp qua lại giữa các điều kiện vật chất, kinh tế, xã hội, cơ chế tổ chức của công tác quản lý đô thị mà nhiệm vụ này đặt ra yêu cầu rất nặng nề về năng lực tài chính, kỹ thuật công nghệ, quy hoạch và tổ chức, mặt khác nó cũng ảnh hưởng đến đời sống và việc làm của hàng chục ngàn gia đình dân nghèo trong thành phố. Tuy nhiên trong khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị thì vấn đề tái định cư thường bị động đối với người dân, mặc dù công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.
Thời gian qua có nhiều thị xã, tỉnh lỵ đã được Nhà nước phê chuẩn nâng cấp quản lý hành chính lên cấp thành phố trong quá trình phát triển đô thị hoá như: TP. Hạ Long, TP. Hải Dương, TP. Bắc Ninh, TP. Thanh Hoá, TP Vinh, TP. Nha Trang….Quá trình đô thị hoá diễn ra đều khắp trên phạm vi cả nước. Vấn đề được đặt ra là công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị hiện nay, chính quyền các đô thị còn đang lúng túng khi làm công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư để lấy đất thực hiện các dự án phát triển sản xuất kinh doanh và kết cấu hạ tầng đô thị.
Trước bối cảnh đó nhiệm vụ điều tra xã hội học về tình trạng tái định cư là nhiệm vụ cấp bách nhằm đưa ra cách đánh giá, nhìn nhận khách quan về đời sống, việc làm của người dân khu tái định cư nhằm đánh giá mức sống, đánh giá tình trạng phân hoá giàu nghèo để phục vụ công tác hoạch định các chính sách, kế hoạch tổ chức tốt hơn công tác di dân tái định cư.
Dự án sẽ lựa chọn các thành phố lớn đang trong quá trình đô thị hoá mạnh mẽ mà trong đó vấn đề tais định cư còn vướng mắc để tiến hành điều tra khảo sát như: TP Thái Bình, TP Hạ Long, TP Vinh, TP Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ.
Để đảm bảo được mục tiêu trên, dự án sẽ tién hành điều tra xã hội học, đánh giá thực trạng tái định cư cho các hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất tại các thành phố nêu trên, nhằm kịp thời đề xuất các giải pháp tích cực trong việc quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả và giải quyết các vấn đề xã hội học bức xúc hiện nay nhằm cải thiện, nâng cao đời sống của người dân ở những khu vực tái định cư. 

Tin liên quan