Lễ Đóng - Mở thầu gói thầu: Gói thầu số 7 “Mua sắm, sửa chữa (sơn nhà làm việc, cải tạo phòng 102, các phòng vệ sinh, phòng cháy chữa cháy)"

Cập nhật: 20/12/2017

Sáng ngày 20/12/2017, Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ Đóng - Mở thầu gói thầu số 7: “Mua sắm, sửa chữa (sơn nhà làm việc, cải tạo phòng 102, các phòng vệ sinh, phòng cháy chữa cháy)".
Đến tham dự Lễ mở thầu có các đồng chí lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; đại diện đơn vị tư vấn: Công ty TNHH VTECHCONS Việt Nam; các đồng chí trong Ban quản lý Dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” và đại diện các nhà thầu.
Đúng 09h00 phút ngày 20/12/2017, đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tuyên bố đóng thầu.
Lễ mở thầu rộng rãi diễn ra công khai, minh bạch trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Ban quản lý dự án, đại diện đơn vị tư vấn: Công ty TNHH VTECHCONS Việt Nam; và toàn thể các nhà thầu.
Đúng 11h00 phút ngày 20/12/2017, lễ mở thầu kết thúc./. 

Tin liên quan