Lễ Đóng - Mở thầu gói thầu: Gói thầu số 6 “Mua sắm thiết bị Văn phòng”

Cập nhật: 18/12/2017

Sáng ngày 18/12/2017, Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ Đóng - Mở thầu gói thầu số 6: Mua sắm thiết bị Văn phòng. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Đến tham dự Lễ mở thầu có các đồng chí lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; đại diện tư vấn: Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Thành Đô; các đồng chí trong Ban quản lý Dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” và đại diện các nhà thầu.
Đúng 09h00 phút ngày 18/12/2017, đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tuyên bố đóng thầu.
Lễ mở thầu rộng rãi diễn ra công khai, minh bạch trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Ban quản lý dự án, đại diện đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Thành Đô; và toàn thể các nhà thầu.
Đúng 11h00 phút ngày 18/12/2017, lễ mở thầu kết thúc./. 

Tin liên quan