Hội nghị tổng kết dự án xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực Nhà nước

Cập nhật: 02/11/2012

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Viện Nghiên cứu Địa chính trước đây, nay là Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thực hiện dự án “Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực nhà nước” theo quyết định 208/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 02 năm 2003 đến nay. Sau gần 10 năm thực hiện Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xây dựng được hệ thống trọng lực bao gồm: Hệ thống trọng lực cơ sở (trọng lực tuyệt đối) gồm 11 điểm, 29 điểm trọng lực hạng I, 120 điểm trọng lực vệ tinh, 02 đường đáy với tổng số 15 điểm, 548 điểm trọng lực điểm tựa (trọng lực hạng III) và 10.614 điểm trọng lực chi tiết với độ chính xác cao..
Ngày 31 tháng 10 năm 2012, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện dự án Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực Nhà nước. Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức cùng đại diện các vụ, các cơ quan trong Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tại Hội nghị, PGS.TSKH. Hà Minh Hòa – Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã trình bày báo cáo tổng kết dự án Xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực Nhà nước từ năm 2003 đến nay mà Viện đã thực hiện. Các kết quả vệ hệ thống trọng lực đã thực hiên như sau:
         1. Lưới trọng lực đường đáy: Khôi phục 02 đường đáy Vĩnh Yên – Tam Đảo và TP. Hồ Chí Minh – Vũng Tàu với tổng số 15 điểm, độ chính xác của các cạnh đo trong đường đáy m∆ ≤ ±  0,02mgal,
         2. Lưới trọng lực cơ sở (trọng lực tuyệt đối): Tổng số điểm của lưới trọng lực cơ sở đã thi công là 11 điểm với độ chính xác đạt < ± 0,005mgal,
         3. Lưới trọng lực hạng I: tổng số điểm đã thi công là 29 điểm, với độ chính xác xác định gia tốc trọng trường đạt < ± 0,02mgal,
         4. Lưới trọng lực vệ tinh của điểm trọng lực cơ sở và trọng lực hạng I: gồm 44 điểm trọng lực vệ tinh của điểm trọng lực cơ sở và 58 điểm trọng lực vệ tinh của điểm trọng lực hạng I với độ chính xác cạnh đo trong lưới < ± 0,03mgal,
         5. Lưới trọng lực điểm tựa: tổng số điểm đã thi công là 548 điểm với độ chính xác đo cạnh đạt được là ± 0,088mgal và sai số trọng lực điểm yếu nhất mg = 0,078mgal,
         6. Đo trọng lực chi tiết: tổng số điểm trọng lực chi tiết là 10.614 điểm với độ chính xác đạt được của các cạnh đo < ± 1mgal,
         7. Xây dựng cơ sở dữ liệu trọng lực: trên cơ sở các số liệu trọng lực chi tiết đã thu thập được kết hợp với số liệu đã thi công trong dự án Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xây dựng modul để quản lý tổng số 67.367 điểm phủ trùm một số khu vực trên lãnh thổ Việt Nam.
Các kết quả của dự án sẽ phục vụ đắc lực cho các lĩnh vực nghiên cứu về khoa học trái đất như Trắc địa và Bản đồ, địa chất khoáng sản và lĩnh vực quân sự... Các số liệu trọng lực giúp các nhà khoa học giải quyết nhiều nhiệm vụ khoa học cơ bản của ngành như tính toán, xác định mặt Quasigeoid độ chính xác cao, xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống tọa độ, độ cao quốc gia; nghiên cứu xác định biến thiên cục bộ của trường trọng lực Trái đất làm rõ nguyên nhân và quy mô của tác nhân gây ra sự thay đổi, biến động của bề mặt trái đất và cá tai biến tự nhiên như động đất, nước biển dâng, sự thay đổi của các dòng chảy; nghiên cứu chi tiết các lớp vật chất khoáng sản trong lòng quả đất phục vụ tìm kiếm khoáng sản và nghiên cứu xác định sự biến thiên cục bộ của trường trọng lực phục vụ dự báo tai biến thiên nhiên...
Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các cơ quan tham dự đánh giá cao các kết quả của dự án mà Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đạt được và khả năng sử dụng các số liệu trọng lực vào nhiều lĩnh vực. Từ kết quả thực hiện dự án cho thấy rằng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ hoàn toàn có khả năng tiếp tục thực hiện các dự án tiếp theo về đo đạc trọng lực chi tiết vùng núi và trọng lực biển Việt Nam.
Ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Viện đã thực hiện trong thời gian qua, thứ trưởng Nguyễn Văn Đức đã chỉ đạo Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đề nghị Vụ Thi đua Khen thưởng có hình thức khen thưởng đối với các cán bộ, nhân viên tham gia thực hiện dự án này.
Kết thúc Hội nghị, PGS.TSKH Hà Minh Hòa – Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thay mặt cán bộ nhân viên của Viện cảm ơn những ghi nhận của thứ trưởng và các đơn vị trong Bộ về kết quả dự án mà Viện đã thực hiện và sẽ hoàn thiện báo cáo cũng như chuẩn bị phương án thực hiện các dự án tiếp theo.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế)

Tin liên quan