STT
Mô tả
Tải về
1

Nghị định 148/2020/NĐ-CP

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Ngày ban hành: 18/12/2020 - Ngày hiệu lực: 08/02/2021 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(1)
2

Thông báo số 138/TB-QLCL

- Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Ngày ban hành: 08/02/2021 - Ngày hiệu lực: 08/02/2021 - Người ký: Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng: Mai Văn Trinh

(8)
3

Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021

- Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021

Ngày ban hành: 31/12/2020 - Ngày hiệu lực: 31/12/2020 - Người ký: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

(6)
4

Nghị định 150/2020/NĐ - CP

- Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày ban hành: 25/12/2020 - Ngày hiệu lực: 15/02/2021 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(3)
5

Thông tư 19/2020/TT-BTnMT

- Thông tư Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sử dụng tràn dầu trên biển

Ngày ban hành: 30/12/2020 - Ngày hiệu lực: 15/02/2021 - Người ký: Thứ trưởng Lê Minh Ngân

(1)
6

Thông tư 16/2020/TT-BTNMT

- Thông tư Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào

Ngày ban hành: 18/12/2020 - Ngày hiệu lực: 08/02/2021 - Người ký: Thứ trưởng Trần Quý Kiên

(3)
7

Thông tư 15/2020/TT-BTNMT

- Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia tỷ lệ 1:10.000; 1:25.000

Ngày ban hành: 30/11/2020 - Ngày hiệu lực: 15/01/2021 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(1)
8

Thông tư 06/2020/ TT - BNV

- Thông tư ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển,xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức dang nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức thi hoặc xét thăng hạng chức dang nghề nghiệp viên chức.

Ngày ban hành: 02/12/2020 - Ngày hiệu lực: 20/01/2021 - Người ký: Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân

(2)
9

Thông tư 14/2020/TT-BTNMT

- Thông tư Ban hành Quy trình và Định mức Kinh tế - Kỹ thuật, xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và Môi trườngA

Ngày ban hành: 27/11/2020 - Ngày hiệu lực: 11/01/2021 - Người ký: Thứ trưởng Trần Quý Kiên

(5)
10

Nghị định 119/2020/NĐ - CP

- Nghị định quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ngày ban hành: 07/10/2020 - Ngày hiệu lực: 01/12/2020 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(1)
11

Thông tư số 12/2020/TT-BTNMT

- Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu Bản đồ Địa hình Quốc gia tỷ lệ 1: 10.000 và 1:25.000

Ngày ban hành: 30/09/2020 - Ngày hiệu lực: 30/11/2020 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(6)
12

Thông tư số 11/2020/TT - BTNMT

- Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia

Ngày ban hành: 30/09/2020 - Ngày hiệu lực: 30/11/2020 - Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

(5)
13

Thông tư 04/2020/TT-BKHCN

- Sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc quy định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao ...

Ngày ban hành: 28/09/2020 - Ngày hiệu lực: 15/11/2020 - Người ký: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Bùi Thế Duy

(1)
14

Quyết định số 1660/QĐ - TTg

- Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 26/10/2020 - Ngày hiệu lực: 26/10/2020 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(4)
15

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

-

Ngày ban hành: 20/10/2020 - Ngày hiệu lực: 10/11/2020 - Người ký:

(1)
16

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025

-

Ngày ban hành: 20/10/2020 - Ngày hiệu lực: 10/11/2020 - Người ký:

(1)
17

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2021 - 2015

-

Ngày ban hành: 20/10/2020 - Ngày hiệu lực: 10/11/2020 - Người ký:

(1)
18

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng

-

Ngày ban hành: 20/10/2020 - Ngày hiệu lực: 10/11/2020 - Người ký:

(1)
19

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

- Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản Lý Thuế

Ngày ban hành: 19/10/2020 - Ngày hiệu lực: 05/12/2020 - Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(1)
20

Thông tư 04/2020/TT_BNG

- Thông tư Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.

Ngày ban hành: 15/09/2020 - Ngày hiệu lực: 10/11/2020 - Người ký: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

(1)