image

VIÊN CHỨC VÀ NLĐ VIỆN KHĐĐ&BĐ THAM DỰ HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BCHTƯ KHÓA XIII

image

Videos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image