image

PGS,TSKH ĐẶNG HÙNG VÕ PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌA VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC (23/11/2021)

image

THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TRỰC TUYẾN TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC (23/11/2021)

Videos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image