image

ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI THẢO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN 2011-2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030. LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

image

PGS,TSKH ĐẶNG HÙNG VÕ PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC (23/11/2021)

Videos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image