THÔNG BÁO SỐ 03: THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA ...

Thông báo về việc thay đổi hình thức tổ chức hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia - Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam vào ngày 08 tháng 9 năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến.
Ngày 22 tháng 01 năm 2021, tại phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiến hành tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, ngành:  Kỹ thuật trắc địa - bản đồ;  Mã số: 9.52.05.03 của NCS Nguyễn Duy Thành với tên đề tài: “Nghiên cứu tích hợp công nghệ viễn thám và GIS trong xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương (Thunnus albacares và T.obesus)”