Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiếp đoàn công tác của trường Đại học Tổng hợp Trắc địa bản đồ Matxcova

Cập nhật: 09/11/2010

Theo thoả thuận giữa Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và trường đại học Tổng hợp Trắc địa bản đồ Matcơva ngày 04/11/2010 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiếp đoàn công tác của trường Đại học Tổng hợp Trắc địa bản đồ Matxcova và Viện Nghiên cứu Khoa học Trắc địa, đo vẽ ảnh và Bản đồ toàn Liên Bang.

Hai bên bày tỏ quyết tâm hoàn thành việc đo đạc trên 31 điểm trọng lực hạng I theo kế hoạch đã thoả thuận.

Buổi tiếp diễn ra trong bầu không khí than mật và hiểu biết lẫn nhau.                                     (Theo Phòng KHCN&HTQT)