Xúc tiến thực hiện dự án hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha “Nghiên cứu phương pháp luận và giải pháp công nghệ cho Atlas Quốc gia Việt Nam phiên bản mới”

Cập nhật: 15/05/2019

Xúc tiến thực hiện dự án hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha “Nghiên cứu phương pháp luận và giải pháp công nghệ cho Atlas Quốc gia Việt Nam phiên bản mới”Ngày 13/05/2009 Lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã có buổi làm việc với ông David Sánchezi Carbonell - Đại diện cho Viện Bản đồ xứ Catalunya (Tây Ban Nha) về việc xúc tiến các thủ tục lập dự án khả thi “Nghiên cứu phương pháp luận và giải pháp công nghệ cho Atlas Quốc gia Việt Nam phiên bản mới”. 

Đây là dự án hợp tác khoa học và công nghệ đầu tiên trong lĩnh vực đo đạc - bản đồ giữa Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và Viện Bản đồ xứ Catalunya.


Hai bên đều bày tỏ mong muốn nhanh chóng thúc đẩy sớm việc lập dự án khả thi này. Lãnh đạo Viện cũng thông báo cho phía Tây Ban Nha tiến trình thủ tục xin lập dự án có sử dụng vốn hỗ trợ chính thức không hoàn lại của Chính Phủ Tây Ban Nha. Phía Tây Ban Nha hứa luôn sẵn sàng giúp đỡ Viện trong tiến trình thực hiện dự án.