Báo cáo kết quả học tập của nghiên cứu sinh và Tổng kết công tác Đào ...

Sáng ngày 03/01/2020 tại Hội trường 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi “Báo cáo kết quả học tập nghiên cứu của nghiên cứu sinh và tổng kết công tác Đào tạo Tiến sĩ năm 2019”. Đến dự buổi lễ có GS.TSKH Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện cho giáo viên hướng dẫn. TS. Lê Anh Dũng viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đại diện cơ sở đào tạo; các nhà khoa học, các giáo viên hướng dẫn cùng các nghiên cứu sinh cũng có mặt đầy đủ.
<div style="text-align: justify;">Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019). Sáng ngày 26/6/2019 Lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, đại diện là Ông Nguyễn Phi Sơn – Phó Viện trưởng, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện gặp mặt và tặng quà cho cán bộ là thương binh, các thân nhân gia đình có công với cách mạng.</div>
Sáng ngày 03/01/2020 tại Hội trường 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi “Báo cáo kết quả học tập nghiên cứu của nghiên cứu sinh và tổng kết công tác Đào tạo Tiến sĩ năm 2019”. Đến dự buổi lễ có GS.TSKH Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện cho giáo viên hướng dẫn. TS. Lê Anh Dũng viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đại diện cơ sở đào tạo; các nhà khoa học, các giáo viên hướng dẫn cùng các nghiên cứu sinh cũng có mặt đầy đủ.
Việc sử dụng các dị thường Bouguer trên các điểm trọng lực để giải quyết nhiệm vụ khoahọc - kỹ thuật nội suy xác định các giá trị dị thường Bouguer trên các đỉnh củacác ô chuẩn trong cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực quốc gia bao gồm việc xây dựng mô hình xu thế của các dị thường này và sử dụng nó để giải quyết bài toán nội suy.