Ngày 24/4/2020 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và tổng kết phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020, triển khai nhiệm vụ 2020 - 2025 công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Thi đua khen thưởng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam … và đại diện một số đơn vị trong Bộ, cùng toàn thể các cán bộ chủ chốt trong Viện. Đại diện cơ quan báo chí của Bộ cũng đến dự để đưa tin về hội nghị.