Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sỹ của NCS Nguyễn Duy Thành

Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sỹ của NCS Nguyễn Duy Thành
Chiêu ngày 30/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cho TS Nguyễn Thị Thanh Hương, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tới dự và trao Quyết định bổ nhiệm.
Ngày 25/12/2020, tại Hội trường phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ và trao bằng Tiến sĩ năm 2020;  Đến dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Lãnh đạo các phòng ban và các cán bộ được bổ nhiệm.