Xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2018

Trong 2 ngày 27 và 28/5/2018, tại trụ sở 479 đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Viện Khoa hoc Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức các Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018 cho 05 đề tài do các cán bộ nghiên cứu của Viện đăng ký thực hiện.
03.09.14 - 535 lượt xem
<strong>Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện đã họp xem xét, đánh giá Luận án của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương với tên đề tài:“Nghiên cứu phương pháp bình sai ổn định mạng lưới độ cao quốc gia trong hệ độ cao dựa trên mặt GEOID cục bộ ở Việt Nam”</strong>
TNMT.2016.07.04: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng quy định về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo ...
BĐKH.10/16-20: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên, hoàn thiện ...
Nghiên cứu phương pháp xác định các giá trị dị thường trọng lực trên các đỉnh của các ô chuẩn trong cơ sở dữ liệu trọng ...
Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành Hệ thống địa chính biển Việt Nam (Marine Cadastre of Vietnam)