Lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Ngày 30/10/2018, tại Hội trường phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ; Đến dự có lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Chánh Văn phòng; Thủ trưởng các đơn và các cán bộ được bổ nhiệm.
01.00.0001 - 0 lượt xem
Việc sử dụng các dị thường Bouguer trên các điểm trọng lực để giải quyết nhiệm vụ khoahọc - kỹ thuật nội suy xác định các giá trị dị thường Bouguer trên các đỉnh củacác ô chuẩn trong cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực quốc gia bao gồm việc xây dựng mô hình xu thế của các dị thường này và sử dụng nó để giải quyết bài toán nội suy. 
01.00.0001 - 0 lượt xem
Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội thảo đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện” do ThS. Nguyễn Thị Tâm làm chủ nhiệm Đề tài.
01.00.0001 - 0 lượt xem
Việc sử dụng các dị thường Bouguer trên các điểm trọng lực để giải quyết nhiệm vụ khoahọc - kỹ thuật nội suy xác định các giá trị dị thường Bouguer trên các đỉnh củacác ô chuẩn trong cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực quốc gia bao gồm việc xây dựng mô hình xu thế của các dị thường này và sử dụng nó để giải quyết bài toán nội suy.