Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc ...

Sáng ngày 06/3/2020, tại Hội trường phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức buổi Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Đến dự buổi lễ có Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học Công nghệ…cùng lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.