THÔNG BÁO HỘI THẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo giới thiệu Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh với đề tài:“Nghiên cứu khai thác dữ liệu trọng lực độ chính xác cao để giải quyết một số nhiệm vụ của công tác trắc địa cơ bản ở Việt Nam”. Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ.  Mã số:  62.52.05.03
03.09.14 - 535 lượt xem
Sáng ngày 30/8/2017, tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho công chức, viên chức quản lý công tác tại Viện. Đến dự có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện.
03.09.14 - 535 lượt xem
Bên mời thầu: Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ - Bộ tài nguyên môi trường. Tên gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu năm 2017 phục vụ đề tài khoa học:"Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý tài nguyên, hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến động sử dụng đất".
03.09.14 - 535 lượt xem
Ngày 5-6-2009 Vụ Khoa học công nghệ - Bộ TNMT đã tiến hành các thủ tục cần thiết để nghiệm thu cấp Bộ cho Dự án SXTN: “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây bắc Việt Nam” (Chủ nhiệm Dự án: PGS. TSKH Hà Minh Hoà - Viện trưởng Viện Khoa học đo đạc và bản đồ).
03.09.14 - 535 lượt xem
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh (đào tạo trình độ tiến sĩ) năm 2017 ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, mã số: 62.52.05.03. 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên, hoàn thiện công cụ quản lý ...
Nghiên cứu phương pháp xác định các giá trị dị thường trọng lực trên các đỉnh của các ô chuẩn trong cơ sở dữ liệu trọng ...
Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành Hệ thống địa chính biển Việt Nam (Marine Cadastre of Vietnam)