Lễ trao bằng tiến sĩ đợt 1 năm 2018 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ngày 12/4/2018, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Lễ Trao bằng tiến sĩ đợt I năm 2018 cho tân tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng. Tham dự lễ Trao bằng có Lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, thủ trưởng các phòng ban thuộc Viện, cũng như các nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại Viện.
03.09.14 - 535 lượt xem
<strong>Thẩm định thuyết minh đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thành lập bản đồ (địa hình và địa chính) từ ảnh chụp bằng máy chụp ảnh số phổ thông lắp trên mục tiêu bay điều khiển bằng song radio”</strong>
TNMT.2016.07.04: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng quy định về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo ...
BĐKH.10/16-20: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên, hoàn thiện ...
Nghiên cứu phương pháp xác định các giá trị dị thường trọng lực trên các đỉnh của các ô chuẩn trong cơ sở dữ liệu trọng ...
Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành Hệ thống địa chính biển Việt Nam (Marine Cadastre of Vietnam)