Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hùng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Được sự hướng dẫn khoa học của TSKH Lương Chính Kế và TS Đào Ngọc Long, NCS Nguyễn Văn Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện.
03.09.14 - 535 lượt xem
Sáng ngày 30/8/2017, tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho công chức, viên chức quản lý công tác tại Viện. Đến dự có thứ Trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện.
03.09.14 - 535 lượt xem
<em>Dữ liệu trọng lực là một trong những số liệu điều tra cơ bản, quan trọng không chỉ của ngành Đo đạc - bản đồ, địa chất – khoáng sản mà còn cho nhiều ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam đã có một hệ thống trọng lực các cấp hạng đầy đủ, hiện đại, đáp ứng các hoạt động nghiên cứu cơ bản về trái đất, hệ thống điểm trọng lực đã phủ kín lãnh thổ và một số đảo. Tuy nhiên số liệu trọng lực chi tiết (trọng lực điểm thường) đến nay mới phủ kín gần 2/3 lãnh thổ đất liền, còn lại hơn 1/3 lãnh thổ đất liền (129.643km2) chưa được đo vẽ bao gồm vùng núi cao và biên giới. Các khu vực này không thể áp dụng phương pháp đo trực tiếp trên mặt đất như đối với vùng đồng bằng, trung du mà phải dung phương pháp đo trọng lực hang không theo như thông lệ quốc tế. Từ năm 2014, Viện khoa học Đo đạc và bản đồ đã có sự chuẩn bị đầy đủ về thiết bị, công nghệ, con người và các điều kiện khác đảm bảo sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đây cũng là một nhiệm vụ chính của lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ đã đặt ra trong Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020.</em>
03.09.14 - 535 lượt xem
Ngày 5-6-2009 Vụ Khoa học công nghệ - Bộ TNMT đã tiến hành các thủ tục cần thiết để nghiệm thu cấp Bộ cho Dự án SXTN: “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây bắc Việt Nam” (Chủ nhiệm Dự án: PGS. TSKH Hà Minh Hoà - Viện trưởng Viện Khoa học đo đạc và bản đồ).
03.09.14 - 535 lượt xem
Được sự hướng dẫn khoa học của TSKH Lương Chính Kế và TS Đào Ngọc Long, NCS Nguyễn Văn Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện.
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên, hoàn thiện công cụ quản lý ...
Nghiên cứu phương pháp xác định các giá trị dị thường trọng lực trên các đỉnh của các ô chuẩn trong cơ sở dữ liệu trọng ...
Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành Hệ thống địa chính biển Việt Nam (Marine Cadastre of Vietnam)